PO

Lidé

Patrik Ouředník

Medailon

(1957), česky a francouzsky tvořící spisovatel a překladatel žijící ve Francii. V 70. letech se podílel na činnosti Jazzové sekce, v roce 1979 podepsal petici VONSu za propuštění politických vězňů v Československu, čímž se mu uzavřel přístup k vysokoškolskému studiu. Vystřídal řadu různých zaměstnání, mj. jako knihkupecký příručí, archivář, skladník, sanitář, listonoš, domácí dělník. Současně se aktivně věnoval šachu. Po emigraci do Francie v roce 1984 pracoval jako šachový konzultant, později jako knihovník. Večerně vystudoval francouzskou literaturu, poté jako volný posluchač dějiny idejí a dějin náboženského myšlení. V letech 1986-98 byl redaktorem a vedoucím literární rubriky ve čtvrtletníku L’Autre Europe. V roce 1992 inicioval založení Svobodné univerzity v Nouallaguetu, kde až do roku 2010 přednášel.
Česky publikoval ve Svědectví a 150 000 slov, po roce 1989 pak v Respektu, Nové Přítomnosti, Souvislostech, Prostoru, Aluzi aj., francouzsky v periodikách L’Autre Europe, La Nouvelle alternative, Lettre internationale, Liber, Cadmos aj. Ve Francii také uspořádal v roce 1991 první sborník studií o Vladimíru Holanovi.
V češtině vydal: Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny (Ivo Železný, 1992), Rok čtyřiadvacet (Volvox Globator, 1995), Pojednání o případném pití vína (Volvox Globator, 1995), Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku (Paseka, 2001), Příhodná chvíle, 1855 (Torst, 2006), Ad acta (Torst, 2006), Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem (Torst, 2010), Svobodný prostor jazyka (Torst, 2013) aj. Píše také poezii a překládá (např. B. Viana, J. Brela, R. Quenaua, H. Michauxe, A. Jarryho, S. Becketta nebo F. Rabelaise).

 • indonesia-muslims-getty_custom-f6df86e061ef12f90431cd28e3c192e9f099884b-s800-c85

  Islamisté i Ouředník vidí islám jako monolit – sadu několika tupých tezí, banální verbířskou povídačku okleštěnou o nejednoznačnou minulost, bez rozličných odnoží, bez heterodoxních tradic, bez odvážných básníků, bez mystiků a vizionářů laskavosti (výjimku představují zmínky o mutazilistickém hnutí a Ibn Rušdovi, které Ouředník letmo připomene).

  Z čísla 5/2018
 • PO
  Polemika
  Patrik Ouředník

  Polemika s recenzí Lukáše Senfta

  Cítím se tedy oprávněn napsat: Lukáš Senft uvádí lživé informace, kterými znevažuje autorovu práci…

  Drobná publicistika – Zasláno
  Z čísla 7/2018
Vyhledávání
Starší obsah

Pro obsah starší roku 2015 můžete zapátrat na našem starém webu: http://old.itvar.cz.

Pokud Vám můžeme s čímkoliv pomoci, napište nám!

Edituje