Uzávěrka
= 2022 =

31. 3.

–––
Soutěž

Skrytá paměť Moravy – „V obraze“

Vyhlášení literární soutěže pro autorky a autory ve věku 11–19 let.

Ve středu 22. září 2021 zahájil František Lukl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, 16. ročník Skryté paměti Moravy na téma „V obraze“. Celostátní literární soutěž je určena mladým lidem ve věku 11–19 let. Uzávěrka soutěžních prací je 31. března 2022.

V prozaických textech mohou soutěžící uchopit obraz jako vstup do jiného časoprostoru. Téma nabízí možnost přenést se do vybraného výtvarného díla – od pravěkých kreseb po moderní umění. Jaké by to bylo, stát se součástí historického výjevu či abstraktní barevné skvrny? Soutěžící mohou případně svůj příběh vystavět i na dalších významech tohoto slovního spojení.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, na které jsou kladeny rozdílné požadavky co do formy a rozsahu soutěžní práce. V I. kategorii (11–15 let) je zadáno vyprávění, od starších soutěžících ve II. kategorie (16–19 let) je požadován žánr povídky. V odborné porotě, jmenované pro 16. ročník Radou Jihomoravského kraje, zasedne opět Olga Jeřábková, Romana Macháčková, Anežka Soukupová, Tomáš Jeřábek a Libor Kalina.

Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii získají finanční odměnu v hodnotě 1 000 – 6 000 Kč dle umístění a jejich práce budou otištěny v literárním sborníku Skrytá paměť Moravy. Statut soutěže Skrytá paměť Moravy, přihlášku do letošního ročníku a aktuální podmínky naleznou zájemci na webových stránkách www.jmk.cz, www.muzeumbrnenska.cz a na Facebooku.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí