Uzávěrka
= 2019 =

15. 7.

–––
Soutěž

Literární soutěž Františka Halase 2019

Soutěž.

Tisková zpráva

15. 5. 2019
MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT vyhlašují

47. ročník Literární soutěže Františka Halase

Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již téměř pět desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce (nepublikované básně jsou takové básně, které nebyly otištěny ani v časopisech nebo internetových portálech; publikace v rámci vlastních blogů / facebookových profilů není v rozporu s pravidly).

Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte v jednom souboru na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích poštou
na adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.

Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2019
Zásilku viditelně označte HALAS 2019.

Na vyvrcholení soutěže v podobě dvoudenního setkání s porotci a knižně publikujícími básníky, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska, bude pozváno deset finalistů. Jako host vystoupí Jakub Řehák, mj. držitel ceny Magnesia Litera za poezii 2013. Vybraní účastníci budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Výsledky 47. ročníku soutěže budou oznámeny v rámci Halasova Kunštátu 19. října 2019.
Ubytování z 19. na 20. října 2019 pro pozvané zajištěno bezplatně.

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

V rámci knižní Edice LSFH dosud díky soutěži vyšlo šest debutových básnických sbírek.

Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, e-mail: lsfh@centrum.cz
Web ZDE.
Facebook sledujte TADY.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí