Uzávěrka
= 2017 =

31. 8.

–––
Soutěž

Literární soutěž Básně

Česko-slovenská literární soutěž Básně má uzávěrku již na konci tohoto měsíce!
Občanské sdružení literarnyklub.sk, Psí víno – časopis pro současnou poezii a vydavatelství Fra vyhlásili 1. července 2017 7. ročník literární soutěže Básně, které se poprvé mohou zúčastnit také autoři/autorky s českými příspěvky. Vítězné práce budou publikovány ve sborníku Básně 2017. První místo bude oceněno sumou 500 €, druhé 300 € a třetí 200 €. Porota nadto udělí sedm prémií v hodnotě 100 € za každý prémiový příspěvek.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři/rky s cyklem básní v českém nebo slovenském jazyce. Soutěž je veřejná, anonymní a není vázána na jakékoli literární, společenské či politické organizace. Přihlášené práce (ani jejich části) nesmí být do slavnostního vyhlášení výsledků žádným způsobem publikovány. Zájemce může do soutěže poslat minimálně 3 a maximálně 12 příspěvků. Jeden soutěžní příspěvek musí být v rozsahu do jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer).

Příspěvky se přijímají prostřednictvím webové stránky basne.literarnyklub.sk nebo poštou na české adrese:

BÁSNE 2017
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

případně na slovenské adrese:

BÁSNE 2017
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

Do soutěže se může autor přihlásit pouze jedním způsobem: buď online nebo poštou.

V případě, že příspěvek zasíláte poštou:

  • příspěvky musí být k dispozici ve čtyřech kopiích
  • přihlášené práce se nevracejí (vyhlašovatelé soutěže garantují, že práce nebude použita v rozporu s autorským zákonem)
  • přijaty budou pouze příspěvky, které byly odeslány poštou nejpozději v den uzávěrky, přičemž rozhodující je datum poštovního razítka
  • jméno autora nesmí být uvedeno na žádné straně příspěvku
  • soutěžící k zásilce přiloží vyplněnou přihlášku v zalepené obálce, kde doplní údaje o autorovi/cePráce, které nesplní tyto podmínky, budou ze soutěže vyřazeny.

V případě, že příspěvek přihlašujete on-line, je nutno vyplnit přihlašovací formulář na webové stránce basne.literarnyklub.sk

Přijímají se pouze příspěvky odeslané před uzávěrkou, přičemž poslední platný datum a čas odeslání je 31. srpna 23:59:59.

V žádném z příspěvků nesmí být uvedeno jméno autora/ky.

Příspěvky bude hodnotit čtyřčlenná porota zastoupená slovenskými a českými literáty.
Výsledky budou vyhlášeny 28. 10. 2017.

Hlavním partnerem literární soutěže BÁSNE je Fond na podporu umenia.

Odkaz na Literární klub ZDE. Soutěž lze sledovat i na Facebooku.

Chviličku.
Načítá se.