Nové číslo Tvaru

8/2021

Milí čtenáři Tvaru,

rovněž v osmém čísle je zpovídanou osobností jedna z výrazných představitelek mladší literární generace – čtenářům našeho obtýdeníku dobře známá Anna Luňáková, v níž se spojují unikátním a nečekaným způsobem dary literární, herecké i myslitelské. Vzpomínám si, jak jsem Aničku poprvé viděl na zahradě AVU v Praze: Jakkoli mi byla sympatická od první chvíle, cítil jsem i tajemný respekt – vzhledem k věkovému rozdílu mezi námi to bylo zvláštní, leč cosi to o této pozoruhodné osobnosti vypovídá. Tehdy jsme spolu s několika dalšími přáteli připravili a záhy též vykonali (taky na AVU) veřejný rituál s názvem „Erós otevírá bránu magického socialismu“, v němž Anna ztělesnila Psýché. Dodnes ji vidím, jak mocným gestem zahání Okřídleného, a dodnes ji mám ve svém telefonu pod tímto jménem. A sotva zapomenu, jak dojemně se o mě starala v Lisabonu spolu s Annou Almeidou během obou mých návštěv v tomto magickém městě. Od té doby stačila Anna vydat debut básnický i prozaický a připravit knihu pro mladší čtenáře, z níž naleznete úryvek v tomto čísle. Pro mě je Anna Luňáková oduševnělým samorostem-nerostem, který ovšem při hlubším zkoumání vykazuje rysy zcela organické a lidsky vzácné.

Mám velkou radost, že se v tomto čísle také sešly dvě vzácné ukázky z knih v tisku. První pochází z korespondence Bruna Schulze, z polštiny ji přeložila Hanele Palková. Druhý velikán, který nás tentokrát v originále i v kongeniálním překladu Kamila Bednáře na stránkách Tvaru navštívil, je Robinson Jeffers. Nakladatelství Dauphin připravilo dvojjazyčné vydání jeho legendární Pastýřky putující k dubnu. Bože, Jeffers!!! Je o mně všeobecně známo, že miluju hodně básnířek a básníků, a je mi to někdy laskavě vyčítáno… Ale kdybych měl sestavit nějaký svůj kánon kánonů, tak by v jeho první desítce musel být zrovna tento básník. Jeffers v sobě spájí sošnost a velkolepost přímo antickou s živostí a prašností jeho domácí Ameriky. Jeho básnické povídky (žánr, který by si zasloužil více vzkřísit) obsahují vedle souznění s přírodou hlubokou lidskost a tvrdou něhu života. Není náhoda, že se opakovaně k Jeffersovi odvolávají i současní ekomyslitelé, jako je třeba David Abram.

Na s. 18 naleznete můj text reflektující sborník Vše kolem mne jako já žije, cítí…, který sestavil Jiří Zemánek. Tuto publikaci všem vřele doporučuji, a zvlášť básníkům: Uvidí, jak důležitá je jejich činnost i v kontextu současného ekologického vědomí. Právě Abram i další myslitelé zastoupení v tomto sborníku se domnívají, že bychom se v jistém smyslu měli stát básníky všichni. Je trochu dojemné a špetku tajemné, že tento slavný Apollinairův axiom znovu ožívá. Jeho původce jej kdysi vyřkl v kontextu rozvíjející se civilizace a její oslavy, a dnes, když žijeme v jejím hořkém stínu, je znovu aktuální – jinak a nově. Proč právě poezie může změnit způsob vztahu k ostatní přírodě? Protože je to řeč živá, smyslová, která se neodvrací od těla…

Přeji vám živé čtení!

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Poezie vytváří červí díru pro myšlenku
 
Rozhovor s Annou Luňákovou
 

Poezie umožňuje vytvořit něco jako červí díru pro myšlenku – umožňuje nechat ji proklouznout do kontextu, ve kterém zasvítí prudčeji a rychleji.

 

Ptají se Adam Borzič a Svatava Antošová

 
 
 

Platí o něm holandské přísloví o člověku, který vypouští z úst současně studené i horké.

 

Esej

 
 
 

Klárka spala bídně, protože měla žízeň
a trápily ji úzkostné sny a zármutek. Viděla maják
blýskat se a zářit dole pod kopcem po celou noc;
vítr se obrátil a vál od jihu, cítila vůni řeky, od které přišla,
a drobné plující obláčky od jihu táhly přes hasnoucí hvězdy.
Když nastalo ráno, Kapraděnka už nechtěla jít.

 

Poezie

 
 
 

Dnes je má velká, triumfální chvíle. Zlomilo se kouzlo – to, co jsem v úžasu nahromadil, v záchvatech obdivu vydávil, dosud cizí a obrácené proti mně – mě potvrzuje a přijímá. Díky.

 

Dokumenty

 
 
 

Co na tom, že jsem právě vyžahl celý jeho další hodinový honorář. Kdyby se mě tím mohl rychle zbavit, bez váhání by mi nalil třeba moč bohyně Diany.

 

Próza

 
 
 

Pamatuji se živě, jak při Králově replice Zagajewskému zablesklo v obličeji a jeho tvář se proměnila z naučené klidné uvážlivosti do šťavnaté a rošťácky úsměvné grimasy reagujícího debatéra.

 

Vzpomíná Milan Šedivý

 
 
Teorie zahrady
 
Lukáš Senft
 

Díky zahradničení si lidé nemusí kupovat veškeré potraviny v regálech, kde jsou nastrkaná rajčata odněkud ze Španělska, doma se jim nekupí tolik bordelu, protože okurky ze zahrady nemusí dolovat z obalů, a plody ze zahrad navíc často kolují mezi lidmi v podobě darovaného jídla, takže zahrádkáři zásobují i další domácnosti.

 

Sloupek

 
 
Zamilovat se ven!
 
David Abram, Derrick Jensen, Andreas Weber, Hildegarda Kurtová, Freya Mathewsová
 

Sborník Vše kolem mne jako já žije, cítí… přináší svěží a revoluční pohled na vztah lidství a přírody, autentickou vizi, která by mohla obnovit svět.

 

Reflektuje Adam Borzič

 
 
 

Představa dýmkového tabáku Cavendish mě ovládla natolik, že jsem obešla několik specializovaných obchodů.

 

Slovo