Nové číslo Tvaru

3/2021

Milí čtenáři Tvaru,

tématem trojky je výročí třiceti let od vzniku Visegrádské skupiny, kterou původně tvořily tři středoevropské země a po rozpadu Československa čtyři: Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Jak se dozvídáme z obšírného ohlédnutí Petra Pitharta, toto uskupení se zrodilo původně v mysli Václava Havla. Vize Visegrádu byla zprvu idealistická a měla Západu, který neměl zkušenost s komunistickými režimy, předat jejich specifickou dějinnou zkušenost a dále byla pragmatická, neboť měla nově vzniklým demokraciím pomoct se začleněním do struktur Západu, do EU i NATO.

Málokterý jiný jev tak dobře vystihuje, jak moc se svět za těch třicet let změnil. Pročítáme-li si anketu na straně 7, kde významné osobnosti především ze sféry politologie odpovídají na otázku budoucnosti této skupiny, nelze si nevšimnout rozpaků nad současnou podobou V4. A jak by také ne, když podstatnou část Visegrádu zachvátil populismus a odpor k liberální demokracii? Ti, kteří u založení Visegrádu byli, musí nejspíše žasnout, jak se z Maďarska postupně stala neliberální demokracie autoritářsky ovládaná Orbánem a jeho suitou, jak polská konzervativní vláda postupně destruuje právní řád a svými šílenými kroky omezuje práva žen nebo jak si Česko i Slovensko v posledních letech strčily hlavu do populistických chomoutů. Na vztahu k imigrační krizi, Istanbulské úmluvě, evropským právním normám i klimatické krizi je patrné, že Visegrád reprezentuje spíše zpátečnické těleso. A tak místo aby Visegrád předával své dějinné zkušenosti, staly se jeho země manifestací postkomunismu a všech potíží s ním spojených. V kontextu dnešních krizí, kterým Evropa čelí, představuje mimořádně nesolidární celek, jak se ukázalo na společném postupu v otázce přijímání uprchlíků. Ovšem vyjma tohoto dosti temného spolčení mají dnes země V4 vlastně společného jen málo. A naštěstí se do protievropského tažení nepodařilo zatáhnout Českou republiku a Slovensko. A tak nelze než souhlasit s politoložkou Vladimírou Dvořákovou, že

jako politický projekt je Visegrád spíše mrtev, byť nelze vyloučit jeho resuscitaci. Měl by ale zůstat přítomen jako projekt občanský a kulturní, protože čelíme stejným hrozbám.

Ano, občanskému a kulturnímu Visegrádu lze fandit možná právě proto, že jeho protagonistkám a protagonistům jsou politiky jejich zemí často odporné. V našem čísle je reprezentuje například polská básnířka žijící v Praze, Zofia Bałdyga, která nám poskytla rozhovor. Na Zofii mě fascinuje nejen skutečnost, že neúnavně a obětavě překládá české básnířky a básníky a propaguje českou poezii v Polsku, ale že také píše skvělé básně i v češtině. Vedle Zofiiných básní naleznete v tomto čísle verše vybraných básnířek a básníků i z ostatních zemí V4.

Přeji vám živé čtení.

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Poezie je oslavou citlivosti a křehkosti
 
Rozhovor se Zofií Bałdygou
 

K té básnické blízkosti bych ráda podotkla, že si moc nevím rady s charakteristikou své básnické generace, přijde mi, že žijeme v básnickém mnohohlasí. Nebo na souostroví.

 

Ptají se Adam Borzič a Svatava Antošová

 
 
 
Jiří Trávníček
 

Působil jako člověk, který má literaturu skutečně rád, umí jí žít a – věří jí. Byl to on, kdo se stal jedním z korunních důvodů mého dalšího studia na brněnské bohemistice. Člověk – semafor.

 

Slovo

 
 
Visegrád na vlásku
 
Petr Pithart
 

Spor o institucionální záruky nezávislosti soudů (především v Polsku, ale i v Maďarsku) je dnes sporem o smysluplnost Visegrádu. Ale také o smysluplnost Evropské unie. Kdo ustoupí? Zvítězí právo, nebo moc?

 

Ohlédnutí

 
 
 
Dániel Varró, Péter Závada
 

Seděl v ní básník se srdcem na dlani, / jež neskrývalo žádnou lotřinu, / a k pultu zřel, na němž se šikovaly / kohorty kremrolí a muffinů…

 

Poezie

 
 
 
Zofia Bałdyga
 

Nejlépe to vyznívá tam, kde je ticho.
Ložnice se otáčí, stromy si to přejí.
Život plný bublin a pohřby uprostřed moře.
Ne, není to jako polštářová bitva.

 

Poezie

 
 
 
Anketa s Josefem Mlejnkem jr., Milanem Uhdem, Jiří Pehí, Petrem Uhlem, Vladimírou Dvořákovou, Janem Sokolem a Ondřejem Slačálkem
 

Ilustrativní pro visegrádskou spolupráci byla epizoda, kdy se Polsko ozvalo v říjnu proti používání pojmu „genderová rovnost“ v dokumentu o evropské pomoci Africe (šlo o ono ďábelské slovo „gender“, „rovnost žen a mužů“ Středoevropané ještě akceptovali). – Ondřej Slačálek

 

Ptají se Svatava Antošová a Lukáš Senft

 
 
Hypomnemata
 
Zuzana Husárová
 

táto abeceda neroztrhá plachtu, len ňou prebleskne
jej odtlačok leží najhlbšie, prichádza v etapách
to nie smrť, ale vlna diktuje tento príbeh
ako dlho sa chcete takto plaviť?

 

Poezie

 
 
 

Jak je možné aktualizovat a vylepšit přítomnost, když ji zároveň nelze ani řádně zažít, promyslet, být uvnitř přítomnosti?

 

Sloupek

 
 
Tajné ohně
 
Sylvie Richterová
 

A co trpí je nekonečné
vidím bílé světlo věčné
ostře vanout pod kůži
slov

 

Poezie

 
 
 
Daniela Vodáčková, Virgilio Piñera
 

Báseň Virgilia Piñery „Na počátku bylo slovo“ mne vede k hledání dokladů o propojenosti počátku a konce. Kolo života se točí od zrození k smrti a k novému zrození.

 

Slovo