Nové číslo Tvaru

16/2020

Vážení a milí čtenáři Tvaru,

protože se věci vyvinuly jinak, než kdo očekával, usoudili jsme, že bude korektní, když editorial na webu nevyvěsíme.

Ti, kteří se zajímají o vývoj kauzy kolem Tvárnice, nechť sledují číslo tištěné, případně diskuse ve vláknách našeho Facebooku.

V příštím čísle vneseme do případu trochu světla, i díky Petru Onuferovi, jemuž se za celý incident omlouváme.

redakce Tvaru

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Všechny cesty vedou do Neapole
 
Rozhovor s Evou Dragulovou
 

Intenzita je v Neapoli ve všem, i v lásce a ve smrti. Na ulici vidíš hádající se milence, vedle toho rychle jedoucí šik motorek, a když jdeš v noci historickým centrem, může se stát i to, že tě za rohem někdo přepadne.

 

Ptá se Simona Martínková-Racková

 
 
 

V systému, kde se trh stal centrální kategorií dominující ekonomickému myšlení a jednání, se stávají činnosti uskutečňované mimo něj, nevytvářející zisk měřitelný penězi, a tudíž nepřispívající k akumulaci kapitálu, automaticky druhořadými.

 

Komentář

 
 
 

Jak řekl už kdosi chytřejší přede mnou, literární ceny jsou jen hra – vždyť literatura není soutěž s měřitelnými výkony, není to sport ani závodění. A ačkoli se hry mají hrát s vážností ve smyslu přistoupení na pravidla a jistého plného pohroužení se do nich, nemají samy sebe brát smrtelně vážně a nemá v nich být urážek a osobní dotčenosti

 

Slovo

 
 
Jen vrak vynášený na pobřeží příbojem revolucí?
 
Annie LowreyováDejte lidem peníze
 

Co by tedy nastalo, kdyby se NZP podařilo v celých USA zavést? Na bohaté by to žádný vliv nemělo, předesílá Lowreyová, ale vliv na rodiny žijící v bídě by byl zcela zásadní.

 

Reflektuje Svatava Antošová

 
 
 

Zas dýchat se dá
a spát se dá
kdy se chce, s kým a kde je libo
Ať sebe se ptá
Kdo sám se ptá
Jestli být rakem nebo rybou

 

Poezie

 
 
 
Lukáš Senft
 

Zdálo se, že chybějící stránky návodů jsou uschované v knihách: dvířka spojte šroubem a poté aplikujte stoickou amor fati, lásku k osudu, protože ty díly stejně nebudou pasovat, ale život bez zklamání je ochuzeným životem.

 

Sloupek

 
 
Stát se duhou
 
Rozhovor s Luisem Othonielem Rosou

Ptá se Martina Bařinová

 
 
 
Luis Othoniel Rosa, Colectivo Animal
 

Unrra si zhluboka zívne, zamyslíme se a prohodíme směrem ke kamerám: Těch 34 let, co je tady Zvíře, co jsme Zvířetem, znamená novou biologickou genezi přesahující rozměr této planety, celý galaktický ekosystém i veškerá slova a všechny jejich významy, přátelství se skálou a tu barvu, co se podobá fialové…

 

Próza

 
 
 
Tereza Matějčková
 

A tak mě napadá: Co když je Facebook tak úspěšný ne proto, že jsme zmetci, kteří chtějí jízlivými komentáři ubližovat druhým, ale z očí do očí to neriskují? Co když nás Facebook přitahuje spíše proto, že druhé rádi „lajkujeme“, ale tváří v tvář cítíme rozpaky?

 

Slovo

 
 
 
Krisztina Tóthová
 

Pro lásku boží, tohle že by byla Evropa? A opravdu se domníváme, že srdce naší planety bije právě tady, u nás? A vůbec, zkusme se teď ztišit, alespoň na chvilku: bije ještě vůbec? Uf, to se mi ulevilo. Ještě ho slyším. A vy?

 

Slovo