Nové číslo Tvaru

10/2020

Milí čtenáři Tvaru,

desáté číslo otevírá rozhovor se spisovatelkou a překladatelkou Natálií Nerou, která se po letech strávených ve Velké Británii vrátila domů. Vždy stojí za to popřát sluchu lidem, kteří prožili část života v jiné zemi – svět totiž přirozeně nazírají z širší perspektivy. A vyplatí se také podívat na místní realitu jejich očima. Obzvláště jedna Natáliina poznámka mě zasáhla: že u nás během její nepřítomnosti zchudl jazyk. Také si toho chudnutí všímám. Jeho součástí je rozbujelé užívání anglicismů, které jsou pravda občas kreativně počešťovány, přesto mě mrazí, s jakou lehkostí jsou česká lexika opouštěna a nahrazována bezduchým přejímáním. Samozřejmě jazyk není skanzen a nelze jej zakonzervovat, vyvíjí se a mění jako sám život. Ale úbytek bohatství jazyka mě coby básníka bolí. Snad současný boom literatury tento neblahý trend pozastaví…

I toto číslo je, jak už se u nás stalo zvykem, prostoupeno motivy přírody. Obzvlášť velkou radost mám z dvoustrany věnované devadesátým narozeninám legendy světové poezie Garyho Snydera, kterou pro nás připravili Jaromír TypltLuboš Snížek. Snydera miluju už od teenagerských let, kdy jsem si přečetl Kerouacovy Dharmové tuláky, vydal se pod jejich vlivem na toulky a naučil se meditovat. Zdrojem Snyderova básnického vidění je ale především divoká příroda, v níž se básník celý život pohybuje. Ve své poezii i esejistice tento kultivovaný divoch radikálně boří hranice mezi kulturou a přírodou. Kultura oddělená od divočiny je nebezpečná sama sobě. Dnešní klimatická krize Snyderovy vize potvrzuje. Moc se mi líbí poznámka Luboše Snížka, že by se politici měli zeptat na řešení klimatické krize básníků – tuším, že náš zenový mudrc z divočiny by jim poradil, aby se zeptali přírody samé.

Básně jiného současného amerického básníka Eda Robersona v překladu Magdaleny Šipky se s klimatickou krizí vyrovnávají přímočaře, chtějí „vidět Zemi ještě před koncem světa“. I v rubrice Slovo tentokrát zaznívá příroda, německý biolog a filosof Andreas Weber píše úchvatným způsobem o jaru a naší totožnosti s přírodou v duchu Garyho Snydera:

Naše kultura dlouho nevěnovala příliš pozornosti obřadům a vztahům, které se na jaře tvoří: neviditelným souvislostem, které existují mezi lidmi naplněnými svěží touhou, extatickými ptáky a explodujícími květy. A skoro stejně tak dlouho byla příroda jednoduše vnímána jako to, co není lidské, jako to, co není intelekt nebo jazyk či kultura. Příroda se stala oním jiným, které pokládáme buďto za lepší a harmoničtější, nebo naopak za nebezpečného Leviathana, připraveného šířit kolem sebe divokou zkázu. Podle mé zkušenosti však přírodu nelze takto jednoduše definovat. Příroda od nás není vzdálená, není čímsi jiným, od nás odlišným.

Přeji vám jaro v srdci!

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Jsem náhodná cestovatelka životem
 
Rozhovor s Natálií Nerou
 

I nejúspěšnější autor musí počítat s tím, že jeho básně desetkrát odmítnou a pak je teprve někdo přijme. Britské literární prostředí je hodně drsné, člověk musí brát jako fakt, že se prostě dařit nebude a že to musí pořád zkoušet.

 

Ptá se Simona Martínková-Racková

 
 
 
Jiří Sádlo
 

Vynesl mě odtud polámaný eskalátor, starý nemocný sluha, který celou cestu repetil pakokoko pakokoko pakokoko pakokoko pakokoko pakokoko pakokoko pakokoko…

 

Próza

 
 
 

A ta motorová pila se už teď ozývá opravdu zblízka. Chtělo by se mi před ní nějak ukrýt, ale není kam. Do výšky protažený zvuk každého zářezu mi projíždí hlavou jako nepříjemná připomínka, že už bude opravdu čas se probudit.

 

Esej

 
 
 
Josef Palivec
 

V mé paměti jste natrvalo ubytován jako mladý temnovlasý básník, který vchází do Národní kavárny s pěknou dívkou, pokrevnou sestrou rožmberských růží. Všechno se jakoby rozsvítí, oči se stáčejí v tu stranu a soused mi šeptá: to je slečna Polanova.

 

Próza

 
 
Básník hor a řek
 
Gary Snyder
 

Kojot Léčitel, když měl problém,
hodil bobek. A jak tam ležela, svejch hoven v trávě se ptal
co má dělat. Vždycky mu dala dobrou radu.

 

Poezie

 
 
Krásnější svět už na Zemi
 
Charles Eisenstein
 

V době, kdy tuto reflexi píšu, je to skutečně jen pár týdnů, co do naší společnosti vstoupil nový živý organismus – host, který k nám vtrhl bez pozvání.

 

Reflektuje Matěj Senft

 
 
 

Lidé se honí za šancí vidět
zemi před koncem světa
smrt světa kousek po kousku každý delší než my.

 

Poezie

 
 
 
Tereza Matějčková
 

Schopenhauer asi nemá pravdu. Ale má nepravdu? Přinejmenším jednu obtíž vyjádřil skvěle: Jak těžké, ne-li nemožné, je tváří v tvář světu i nám samým pronést ono božské: „Je to dobré.“

 

Slovo