Čtení, Křest
Praha – Kampus Hybernská

HYB4 Čítárna: Pandezie: antologie: křest

Revue Prostor srdečně zve na uvedení antologie Pandezie, do které přispělo 79 autorek a autorů české i slovenské básnické scény. Četba, hudba, svařák a poslední předvánoční setkání v Čítárně Kampusu Hybernská!

Pandezie je svědectvím českých básníků a básnířek, které reflektuje nastalou pandemii, ale i to, jak nám vstoupila do každodennosti. Texty spolu vedou dialog, souznějí, odporují si nebo se stvrzují. Antologie byla realizována společně s redakčním kolektivem revue Prostor uprostřed probíhající epidemie, a to navzdory nesnadnostem doby i tématu. Tvorba svádí souboj se samotou, akt psaní s bolestí, humor se smutkem a ironie s vážností.
Pokud ve válce mlčí múzy, co nám asi šeptají během světové pandemie?
Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí