Čtení, Přednáška
Praha – Ústav pro českou literaturu

Od Kafkova dramatu k Listopadu

Šestici knih, na jejichž vzniku se podíleli odborníci z oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR, představí v úterý 14. září autoři a editoři jednotlivých svazků. Polovina těchto knih vyšla ve dvou nových edičních řadách vydávaných týmem pro výzkum moderního divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.

Všechny knihy vznikly za podpory Akademické prémie, jejímž prostřednictvím Akademie věd ČR finančně a morálně posiluje vědeckou excelenci. Nositelem tohoto prestižního ocenění je profesor Pavel Janoušek.

Kolektivní monografie Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k literatuře a kultuře protektorátu (Academia, ÚČL 2020, eds. Lucie Antošíková a Marie Brunová) vznikla v rámci širší práce na dějinách české literatury let válečných. Je unikátní tím, že přináší první komplexnější pohled na německou kulturu, literární život a tvorbu v protektorátu Čechy a Morava, přičemž se na ní podíleli čeští i zahraniční badatelé.

Publikace Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 (ÚČL 2021, eds. Vladimír Barborík, Barbora Čiháková a Alena Šidáková Fialová) nabízí studie českých a slovenských literárních vědců, které mapují zásadní transformaci literárního života, literární tvorby a její recepce tak, jak ji přinesl politický zlom roku 1989.

Tři knihy dále představí Tým pro výzkum moderního divadla, jenž jimi zahajuje dvě nové ediční řady, založené ve spolupráci ÚČL a nakladatelství Academia. Řadu Theatrologica budou tvořit odborné publikace z oblasti teorie a dějin českého i světového divadla a dramatu, ediční řada Drama čtenářům zpřístupní nakladateli běžně opomíjené významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap. „Je zřejmé, že nedávno ustavený teatrologický tým ÚČL má nezastupitelné místo ve výzkumu dramatického umění. Už se těším na právě dokončovaný slovník českého dramatu první poloviny 20. století,“ dodává ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petr Šámal.

Prvním svazkem edice Theatrologica je kolektivní monografie Text a divadlo (Academia 2019, eds. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská), která představuje rozmanité pohledy na – v současné české divadelní vědě spíše opomíjený – vztah mezi literární a divadelní komunikací, vyjadřuje snahu najít a pojmenovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Druhým svazkem edice je kniha Zuzany Augustové Experiment jako kritika nacismu (Academia, NAMU 2020), věnovaná kritice nacismu, holocaustu, resp. války a násilí v divadelních textech členů Vídeňské skupiny, v rozhlasových a divadelních hrách Ernsta Jandla a ve vybraných divadelních textech Elfriede Jelinek.

Obsáhlá antologie Expresionistické drama z českých zemí (Academia, ÚČL 2020, eds. Zuzana Augustová, Lenka Jungmannová, Aleš Merenus) je první knihou řady Drama. Po trojici vstupních literárněvědných studií, věnovaných expresionismu jako uměleckému směru, zpřístupňuje dnes již většinou pozapomenuté divadelní hry, jež výrazně spoluutvářely podobu dramatu a divadla v meziválečném Československu. Pozoruhodná je tím, že vedle sebe klade texty autorů píšících česky a německy, tedy kupříkladu dramata Jana Bartoše, Lva Blatného, Jiřího Wolkera, ale i Franze Kafky, Franze Werfla a dalších.

Součástí ediční práce oddělení je i vydávávání vybraných spisů Vladimíra Macury, významné osobnosti české literární vědy i literatury. Nový svazek této řady Občan Monte Christo a další prózy představuje Macuru jako pozoruhodného romanopisce i povídkáře.

V rámci prezentace budou zmíněny i další publikace, které oddělení v tuto chvíli připravuje.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí