Přednáška
Praha – Ústav pro českou literaturu
Kristina Andělová a další

Cyklus přednášek Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Kulturní disent ve středovýchodní Evropě a novinky ve výzkumu starší bohemikální literatury, tak zní název jarních přednášek Ústavu pro českou literaturu AV ČR, které lze sledovat online.

 

Okolnosti současné epidemie bohužel neumožňují osobní setkání, ale podle slov ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petra Šámala má tato situace i pozitivní účinek v tom, že se „mohou v jedné virtuální místnosti setkat lidé sedící u počítačů na různých místech a v různých zemích. Naše přednášky tak mají „díky“ pandemii větší publikum.“

Ústav pro českou literaturu tradičně prezentuje aktuální výsledky výzkumů literatury ve dvou přednáškových cyklech. Literárněvědné fórum se tentokrát zaměřuje na problematiku kulturní opozice a disentu před rokem 1989 ve středovýchodní Evropě. Staročeské dýchánky představují připravované a nově vydané publikace soustřeďující se na starší bohemikální literaturu.

 

Literárněvědné fórum

9. 2.: Jan Matonoha (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu (v českém jazyce) – lze sledovat na tomto odkazu

9. 3. Cold War Print Cultures I: Piotr Wciślik in conversation with Jessie Labov about samizdat social media (v anglickém jazyce) – lze sledovat na tomto odkazu

13. 4. Cold War Print Cultures II: Jessie Labov in conversation with Piotr Wciślik about Transatlantic Central Europe (v anglickém jazyce) – lze sledovat na tomto odkazu

11. 5. Kristina Andělová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): „Di do hajzlu, ty sajrajte!“ Spor o kulturu v českém disentu (v českém jazyce) – lze sledovat na tomto odkazu

 

Staročeský dýchánek

2. 3. Jindřich Marek (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK): Rukopisná knižní kultura v portálu Knihověda.cz – – lze sledovat na tomto odkazu

6. 4. Lenka Veselá (Knihovna AV ČR), Marta Hradilová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), Andrea Jelínková (Knihovna AV ČR): Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku – lze sledovat na tomto odkazu

4. 5. Jana Kolářová (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci): Duchovní poezie Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka (1550-1614) – lze sledovat na tomto odkazu

1. 6.: Magdaléna Jacková (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Raně novověké biblické drama v českých zemích – lze sledovat na tomto odkazu

 

Začátek vždy v 17 hodin.

 

(foto je ilustrační)

 

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí