O lidských a náboženských právech původních obyvatel Ameriky

Robert Soto je náčelník a pastor apačských Lipanů (Lipan Apache Tribe of Texas). Mezi politickými představiteli současných různorodých indiánských skupin a kmenů je znám svou odhodlaností, s níž bojuje za práva a oficiální uznání svého lidu, a houževnatostí, se kterou vstupuje do soudních sporů mj. i s reprezentanty Spojených států amerických.

Bude hovořit zejména o vyhrané kauze, týkající se náboženských práv, konkrétně držení orlích per „neregistrovaným indiánem“ (jakkoli se nám může z naší středoevropské perspektivy zdát poněkud absurdní), která se stala po zásluze pro komunity původních obyvatel Severní Ameriky kauzou precedentní a hodnou následování.

Robert je však také tradicionalista v indiánském smyslu toho slova. Mluví jazykem svých předků, hraje na flétnu, bubnuje… setkání s ním tedy bude i výpovědí o původní kultuře, která přežila.

Večerem provázejí Petr Majer a Karolina Majerová, znalci indiánské současnosti a přátelé Roberta Sota. Tlumočení do češtiny zajištěno.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí