Přednáška
Praha – Pražský lingvistický kroužek FF UK
Václav Štefek

Václav Štefek: Jména místa v čínštině

Přednáška.

Vymezení slovních druhů zásadně závisí na typu a charakteru jazyka. V čínštině, kde je pojem slovního druhu obzvlášť problematický, se na základě specifického chování v systému jazyka vyčleňují co samostatné okruhy jazykových jednotek „jména místa“ a „jména času“. Těmto konceptům se velmi věnoval náš zesnulý člen Oldřich Švarný. Pozvaný řečník porovná Švarného pojetí s vymezeními, která nabízejí další práce dnes ve světě relevantní, a vyzdvihne výhody funkčního přístupu k jazyku.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí