Přednáška
Praha – Pražský lingvistický kroužek FF UK
Éloïse Addeová

Dalimilova kronika

Přednáška.

Francouzská historička Éloïse Addeová připravila jako svou disertační práci staročeskou Dalimilovu kroniku v překladu do současné francouzštiny, jejž opatřila podrobným kritickým aparátem a kterému předeslala důkladný historický rozbor o 230 stranách. Tímto záslužným činem zpřístupnila dílo, jež jsme zvyklí vnímat jen v českých souvislostech, evropskému čtenáři, a uvedla je tak do souvislostí evropských. Před plénem Pražského lingvistického kroužku vyloží výsledky svého historického, o text opřeného rozboru, že Dalimilova kronika formuje politický program ve prospěch šlechty a zároveň nastiňuje první ideologii národního společenství Čechů, které právě v té době vzniká. Úvodní přednáška bude pronesena francouzsky, diskutovat lze též česky.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí