Diskuse
Praha – Knihovna Václava Havla
Eda Kriseová, Karel Hvížďala, Jan Sechter, Josef Guruncz, Dalibor Dobiáš

Jiří Gruša: literát a politik

Debata.

Večer k nedožitým osmdesátým narozeninám Jiřího Gruši.

Sedm let po odchodu Jiřího Gruši přineslo nové výzvy: sílící napětí ve společnosti ve vztahu ke globalizaci, a tedy i ke konceptu Evropské unie, nedůvěru k dosavadním představitelům, a její cílené zneužití za pomoci nových médií. Obstojí Grušova vize Česka a Evropy, jak si ji představoval jako středoevropský diplomat a spisovatel? Má v dnešní době místo jeho literární program realismu jako výběru z reality, zakotveného integritou tvůrce?

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Karel Hvížďala

    (1941) je novinář a esejista. Vydal více než třicet knih rozhovorů (např. s V. Havlem, V. Bělohradským, K. Sidonem, J. Rupnikem, E. Jiřičnou aj.), několik próz, rozhlasových her a knih o médiích. Loni vyšlo ...
    Profil

Souvisí