Přednáška
Praha – Filozofická fakulta UK
Lucie Pultrová

Stupňování latinských adjektiv

Přednáška.

O morfologické kategorii, na kterou latinská lingvistika poněkud zapomněla. Přednášející se pokusí o nezatížený popis jazykového stavu a jeho adekvátní systémové uchopení. Pořádá Pražský lingvistický kroužek.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí