Jakub Vaníček, Jiří Zizler, Lucie Tučková, Martin Machovec

Cožpak to jsem chtěl, aby mě zařadili do literatury?

Mezinárodní konference na téma „Jakub Deml a literární tradice“, uspořádaná k 55. výročí básníkova úmrtí. Bohemisté, spisovatelé, literární historici a teoretici, jakož i čtenáři básníkových knih budou hledat souvislosti a stopy jeho díla v české a světové literatuře.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Jakub Vaníček

    (1980), literární publicista a redaktor pedagogického nakladatelství. Literární reflexe publikuje nejčastěji v časopisech A2 a Tvar.
    Profil
  • Jiří Zizler

    (1963), vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, literární kritik a publicista. Literární reflexe otiskuje nejčastěji v časopisech A2, Host, Souvislosti a Tvar, dříve v Kritické příloze Revolver Revue ...
    Profil

Souvisí