Konference
Brno – Moravská zemská knihovna
Berthold Franke, Jan Wiendl, Vladimír Papoušek, Zbyněk Fišer

Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury

Moravská zemská knihovna v Brně pořádá mezinárodní konferenci Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury.

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, Ústavem bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích, Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU v Brně a Goethe Institutem pořádá mezinárodní konferenci Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury.

V uplynulém období se literární historie a teorie, podobně jako kunsthistorie, věnovala především dominantním projevům expresionismu a stopovala jednak polemické diskuze, v nichž se formoval obsah a význam pojmu i hnutí samotného, a jednak byl prověřován expresionismus jako literárně historické označení. Nástrojem se staly analýzy vybraných literárních děl, kanonicky ovlivňujících pojetí směru, vztahy mezi národními variacemi expresionistických poetik, zkoumání obměn klíčových motivů u emblematických tvůrců či problematičnost pojmu jako takového, popřípadě vnitřní periodizace hnutí. Stranou pozornosti nezůstala ani ozvěna expresionistické poetiky u tvůrců meziválečného období, kteří se však k programu expresionismu aktivně nehlásili. Celkově je však třeba říci, že tyto příspěvky zatím jen naznačily možné směry pozornosti, která by směřovala jednak k ucelenějším analýzám a současně by měla ambice syntézy. Předchozí průzkumy totiž nezřídka izolovaly předmět bádání od ucelenějšího kulturního kontextu a určitého myšlenkového přesahu. Na pozadí současných snah kulturní historie o nahrazení izolovaného vnímání kulturních fenoménů novou celostností se proto konferenční příspěvky vydávají k jednomu z fenoménů přelomu dvacátých let – k brněnské Literární skupině a k jejímu pojetí obsahu expresionismu. Klíčovým se ale stává i pojem literárního pole, v jehož rámci je teprve možné pochopit význam Literární skupiny v kontextu českého i světového expresionismu.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

  • Čtení
    Brno – Moravská zemská knihovna
    Arnošt Goldflam

    Neobyčejný večer s AG

    V rámci cyklu „Oči Brna“, v němž se již druhým rokem představují významné osobnosti, spojené svým životem a dílem s Brnem, dá do své tvorby nahlédnout spisovatel, dramatik, herec a pedagog.