Uzávěrka
= 2017 =

28. 2.

–––
Soutěž

Literární soutěž Střípky z Ráje

Literární soutěž: básně či prózy.

  • Soutěžní kategorie jsou pouze dvě, a to dle žánru – poezie a próza. V každé kategorii budou vyhlášena tři místa, v případě velmi kvalitních textů mohou být předána čestná uznání. Téma je volné a věková hranice 15–99 let.
  • Do literární soutěže Střípky z Ráje přijímáme prozaické texty nebo básně v rozsahu:

próza do 10 normostran (možno i úryvek z románu)

poezie do 4 normostran

Texty musí být psané česky, původní, dosud knižně nepublikované.

Každý autor starší 15 let může do soutěže zaslat, jak prozaický text, tak i cyklus básní.

Soutěž probíhá od 3. října 2016 do 28. února 2017.

  • Své příspěvky v elektronické podobě (ideálně ve formátu doc) na e-mailovou adresu: soutez@knihovna.turnov.cz nebo poštou na adresu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Jeronýmova 517, Turnov 511 01 (přiložte však CD, kde bude Váš text v elektronické podobě kvůli tiskárně) na obálku napište Střípky z Ráje. K soutěžnímu textu přiložte ještě zvláštní list, na němž uvedete své jméno, datum narození, adresu a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Samotné soutěžní příspěvky nesmí být označeny jménem autora, hodnocení bude totiž probíhat anonymně. Své texty můžete odevzdat také přímo v knihovně, na oddělení pro dospělé, kdykoli v otevírací době knihovny.

Mnohem více informací najdete na webových stránkách soutěže.

Chviličku.
Načítá se.