rsz_31250572_10215583747817317_8431605394341625856_n
Zdeněk Přibyl

Odlesk 9

Ukázky ilustrací z knihy memoárů českého interbrigadisty, jenž se účastnil občanské války ve Španělsku, malíře Zdeňka Přibyla La Corrida (Naše vojsko, 1960).

Drobná publicistika – Odlesk
revue Ravt 9/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí