Nové číslo Tvaru

12/2019

Milí čtenáři Tvaru,

tématem dvanáctky jsou Doteky terapie a umění. Nazvali jsme toto číslo nesměle, neboť nám nešlo o vyčerpávající definici vztahu umění a psychoterapie, ale právě spíše o dotek s onou dvojicí – a to především skrze autorky a autory, u nichž se tato vazba objevuje. Číslo otevírá rozhovor s Danielou Vodáčkovou, významnou psychoterapeutkou a odbornicí v oblasti krizové intervence. Neméně pozornosti jsme ovšem věnovali Daniele jakožto básnířce, která k poezii přistupuje s pečlivostí starých mistrů. Vedle rozhovoru a básní naleznete v čísle z Danielina pera ještě esej o italské básnířce Aldě Merini, jejíž příběh ukazuje, jak může v důsledku špatné péče vzniknout ukázkový „pacient“ a naopak jak může prospět kvalitní a lidský přístup. Spolu s esejem otiskujeme také ukázku z jejích dopisů a deníků.

Dále doporučuji mimořádné básně Petra Řeháka, který se profesionálně věnuje hypnoterapii a krizové intervenci, Michala Maršálka, jenž je také významným psychiatrem, a Romana Telerovského, který se věnuje vedle poezie psychoanalýze. Dalším zpovídaným čísla je Miroslav Huptych, kterého v literárním světě známe jako básníka, leč zde se nám představuje především jako arteterapeut. Tyto rozličné práce s duší jsou někdy vesmíry sousedními a někdy vzdálenými, jejich setkání má však smysl. Rovněž upozorňuji na esej Jamese Hillmana – terapeuta vždy provokativního a plného citu pro umění. A konečně i Alejandro Jodorowsky, který byl letos hostem veletrhu Svět knihy, je svého druhu umělec-terapeut. Jeho fascinující psychomagie je dnes studována na některých univerzitách.

Pro mě jsou doteky umění a terapie velmi osobní. Terapeutická práce je vedle literatury mou životní náplní. Mám k ní tak silný vztah, že se mi o ní nemluví snadno. Mám rád ona intimní setkání s klienty, byť znám i samotu, o níž hovoří Daniela. Rád střežím jejich tajemství. Mé terapeutické cesty ovlivnily na jedné straně expresivní terapie (dramaterapie, muzikoterapie), na straně druhé přístupy vycházející z humanistické psychologie (především Carl Rogers). A samozřejmě též imaginativní hlubinné cesty spojené s Jungem a jeho pokračovateli, Hillmanem a Moorem. Nejkrásnější popis terapeutické práce jsem ostatně našel právě u Thomase Moora:

Ve stavu okouzlení přestáváme hovořit a začíná promlouvat duše, přestáváme konat a jedná duše, přestáváme vysvětlovat a duše se před námi sama odhaluje. Zastavit se a umožnit to však není snadné, především tváří v tvář utrpení. Moji klienti za ta léta dělali spoustu věcí, kterým jsem ve jménu profesionální cti mohl udělat přítrž: nosili mi dárky, zavírali se do skříně, halili se do záclon, lezli pod židle, zpívali, usínali uprostřed konverzace, jedli a pili, přicházeli v přestrojení, vymýšleli si nová jména, flirtovali, rozčilovali se, přestávali, začínali znovu, vzdávali to a stávali se mými přáteli. Tento druh práce, který duši poskytuje prostor, je fascinující.

Přeji vám léčivé čtení.

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Ano, jsem básnířka
 
Rozhovor s Danielou Vodáčkovou
 

Cítím blízkost ke směrům, kterým říkáme psychodynamické. To znamená, že se zabývají vnitřními silami a hybateli duše, které se pohybují na úrovni vědomí – nevědomí.

 

Ptají se Adam Borzič a Olga Stehlíková

 
 
 

Předně nutno podotknout, že Světu knihy patří ohromný dík, jmenovitě jeho dramaturgovi Guillaumu Bassetovi. Ten před rokem inicioval pozvání devadesátiletého kmeta Alejandra Jodorowského, který z Chile do Čech v rámci festivalu zavítal až letos – nejen díky tomu má program světový záběr i věhlas; ještě když přičteme peruánského romanopisce a nobelistu Maria Vargase Llosu nebo francouzského konzervativního myslitele Alaina Finkielkrauta.

 

Literární život

 
 
 
Petr Řehák
 

chtěl bych se mu stihnout omluvit
protože pět minut běží…
na poezii je super to, že má prostor
že se vejde do každý myšlenky autora
a vůbec ji nepřesahuje, že ji řídí
páč je pokorná
a plachá a bojí se příšerně lidí
protože ty skutečně miluje

 

Poezie

 
 
 
James Hillman
 

Dnešní vědomí je bližší své patologii. Psychopatologii již nedržíme stranou, zavřenou
ve zdech blázince. Fantazie nemoci je nyní tak dominantní, že vidíme rozklad, znečištění, šílenství, rakovinné bujení a rozpad, ať se podíváme kamkoli.

 

Esej

 
 
 

Koláže, které jsou sestavovány z různých částí, se svým způsobem podobají snům a sny, jak uváděl Sigmund Freud, jsou zlatou cestou do nevědomí…

 

Ptá se Milan Ohnisko

 
 
Autoportréty
 
Daniela Vodáčková
 

Týden jsem chodila po městě
a říkala si: tohle chci, sednout si do křesla,

vysvléct se a pohoršit všechny mladíky kolem,
ty hladké Adonise, každý má aspoň pět penisů!

 

Poezie

 
 
 
Milena Slavická (M. S.)
 

Sympatizuji se spisovatelkami, které se vědomě prezentují jako feministické autorky – demonstrativně deklarují svou ženskou percepcí světa.

 

Slovo

 
 
 

Bylo to velké magické srdce Života samého, které se rozbušilo ve Stromovce tak, že zvlhly stromy i oblaka, ale hlavně oči návštěvníků.

 

Slovo