LH

Lidé

Lucia Huňadyová

Medailon

(1992) pochádza z Veľkého Zálužia pri Nitre. Študovala výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre sochárstva. Vo vizuálnom a aj literárnom umení sa zaoberá medziľudskými vzťahmi, existencializmom a skúmaním vnútornej stránky jedinca, jeho podstaty a bytia. Metaforicky a citlivo sa hrá, núti človeka k zamysleniu. Kontakty s výtvarným umením mala už ako malé dievča, ktoré sa smelo púšťalo do garážových inštalácií, byť poetkou ju naučila sila a mystika mesiaca. V roku 2014 debutovala s autorskou zbierkou Socha fotka kresba alebo výtvarník viet, kde kombinovala literárnu tvorbu s výtvarnou. Tento rok získala 1. miesto za poéziu v súťaži Novomeského Nitra.

Vyhledávání
Starší obsah

Pro obsah starší roku 2015 můžete zapátrat na našem starém webu: http://old.itvar.cz.

Pokud Vám můžeme s čímkoliv pomoci, napište nám!

Edituje