Vstupné je dobrovolné. Celým výtěžkem bude podpořena nezisková organizace FOSA o.p.s. (organizace, která usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním, zejména v důsledku zdravotního postižení, do společnosti a o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti) http://www.fosaops.org/

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí