Diskuse, Křest
Praha – New York University Praha – Richtrův dům
Karel B. Müller, Jan Farský, Hedvika Zimmermannová, Filip Kořínek

Karel B. Müller: Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

Uvedení knihy, debata.

Studii s podtitulem „Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace?“ vydává Sociologické nakladatelství.

Studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři menší města a jejich politické představitele, kteří ve zkoumaném období prosazovali principy dobrého vládnutí. Na pozadí zkoumaných případů dobrého vládnutí se studie zaměřila nejen na výzkum politických elit, ale také na výzkum občanské veřejnosti, participace, demokratické legitimity a sociální integrity. Výzkum si kladl otázku, na jakých předpokladech závisí rozvoj a udržitelnost liberální demokracie a jak si v této souvislosti stojí česká společnost.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.