Promítání
Praha – Ústřední knihovna

Oběd zdarma pro všechny: nepodmíněné příjmy

Film.

V rámci festivalu filmů o lidských právech JEDEN SVĚT, který probíhá ve dnech 5. – 14. března, bude promítnut film o možném zavedení základního nepodmíněného příjmu (ZNP).

Ve 24. století neexistují peníze. Zdroje jsou společné. Retrospektivní dokument z budoucnosti prozrazuje, jak lidstvo v 21. století vymýtilo zhoubnou kumulaci prostředků a moci prosazením jedné prosté myšlenky.

Snímek příznačně lemovaný scénami ze Star Treku z odstupu tří století hodnotí, jaký efekt mělo pro lidstvo zavedení ZNP, a pouští se do historického exkurzu. Připomíná reálné experimenty se ZNP, které v řadě zemí ve 2. polovině 20. století proběhly, a představuje argumenty tehdejších renomovaných analytiků, filosofů, státníků či byznysmenů pro i proti jeho zavedení. Zpětně se obavy před škodlivým dopadem ZNP na lidskou morálku zdají úsměvné. Naopak se potvrdilo, že lidé bez existenční tísně se stávají podnikavými altruisty pracujícími pro blaho druhých. Zavedení ZNP nastartovalo novou epochu lidstva, jež se odpoutalo od praxe ovládání, a dalo zelenou zdravějšímu vývoji. Budeme ve 24. století skutečně takto nahlížet na současnou dobu?

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí