Čtení, Diskuse, Divadlo, Koncert, Přednáška, Promítání
Olomouc – Vědecká knihovna Olomouc
Jaroslav Rudiš, Martin Becker, Pavel Kohout, Stefan Goldmann, Valerie Fritchová

Festival Olmützer Kulturtage 2017

Olomoucké dny německého jazyka.

Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistky FF UP a sekcí německého jazyka ÚCJ PdF UP.

Letošní ročník se koná v rámci Česko-německého kulturního jara 2017, které je přeshraniční kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Festival nabídne autorská čtení a besedy, nové německé a rakouské filmy, výstavy, přednášky, prezentace, diskuse, soutěže, koncerty, divadelní performanci a také bohatý program pro žáky základních a středních škol. Cílem je představit nejen aktuální kulturu našich sousedů, ale také propagovat němčinu jako atraktivní jazyk, který má v našem regionu nezastupitelný význam.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí