Uzávěrka
= 2016 =

31. 10.

–––
Soutěž

Rimbaud’s not dead! aneb Soutěž Tvaru o nejlepší báseň

Podmínky k přijetí do soutěže jsou pouze 3:

  1. Báseň bude odeslána e-mailem na adresu redakce@itvar.cz do 31. října,
  2. nebude mít více než 30 veršů (případný název v to nepočítaje) a
  3. bude začínat tímto veršem:

Křídla se nehlučně zvedala.

Je to verš z básně Svítání (v překladu Miloslava Topinky), jejímž autorem je Jean Arthur Nicolas Rimbaud, hrdina letošního 13. čísla Tvaru.

Tři nejlepší básně otiskneme. Vybere je porota ve složení Adam Borzič, Simona Martínková-Racková a Milan Ohnisko. Porotci nebudou znát jména autorů

Vítěz vyhraje jeden tisíc korun českých a roční předplatné Tvaru.

Chviličku.
Načítá se.