Uzávěrka
= 2018 =

15. 2.

–––
Rezidence

Rezidence pro české, německé a polské spisovatele v broumovském klášteře v r. 2018

Pozvánka na tvůrčí rezidenci Broumov 2018.

Praha, 22. 1. 2018

tisková zpráva

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje na jaro 2018 česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov. Letní měsíce budou vyhrazeny tvůrčím pobytům pro české tvůrce, pro podzimní turnus se pak chystá česko-polský rezidenční program.

V roce 2017 bylo jednou z prvních aktivit Českého literárního centra otevření rezidenčních programů pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty a také pro české tvůrce. Právě jim byly od června 2017 nabídnuty tvůrčí rezidence v broumovském klášteře. V letošním roce dochází k dalšímu rozšíření tohoto programu. Ten by měl v nové podobě iniciovat těsnější spolupráci na poli literatury mezi Českou republikou, Německem a Polskem a přispět k rozvoji literárního života. Spisovatelkám a spisovatelům všech žánrů, ilustrátorkám a ilustrátorům, tvůrcům autorských knih a komiksů či autorským dvojicím vybraným na základě otevřené výzvy bude poskytnuto zázemí pro tvůrčí práci. Přihlášky na jarní turnus přijímá České literární centrum do 15. února, podmínky jsou uvedeny na stránkách centra.

Využití rezidenčních možností v broumovském klášteře pro soustředěnou práci i společná setkávání má své opodstatnění i s ohledem na historický a geografický kontext místa,

říká vedoucí Českého literárního centra Ondřej Buddeus,

Velmi bych si přál, aby tato rezidence přispěla ke vzniku titulů, na nichž budou pracovat česko-německé a česko-polské dvojice. Pro ČLC je zároveň důležité, že se pro tento rezidenční program podařilo získat významné partnery ze sousedních států. V tuto chvíli je našim silným partnerem Goethe-Institut, v Polsku jednáme s Vratislavským domem literatury a Institutem knihy.

České literární centrum bylo založeno v roce 2017 z pověření ministerstva kultury ČR jako sekce Moravské zemské knihovny. Jeho úkolem je systematická podpora české literatury a knižní kultury v zahraničí i u nás. Jeho aktivity můžete sledovat na webových stránkách czechlit.cz nebo na sociálních sítích.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí