Uzávěrka
= 2021 =

20. 11.

–––
Rezidence

Open call: Literární rezidence v Košicích

Literární rezidence zaměřená na tvorbu a překlad.

O rezidencii:

– Trvanie rezidencie: 2x rezidencia 1-mesačná
– Termíny rezidencií: január – marec 2022
– Zameranie rezidencií: Podpora literárnej tvorby v ľubovoľnom jazyku, ktorú chápeme široko (poézia, próza, literárne eseje, experimentálna tvorba, prekladateľská práca, etc.)
– Rezidencia zahŕňa: ubytovanie v Košiciach, preplatenie cesty, štipendium na pokrytie nákladov na život @ 500Eur/mesiac, voľný vstup do Kina Úsmev

Výstupy rezidencie:

– práca na tvorbe diela
– jedna masterclass (zameranie dohodou, trvanie ½ – 1 deň)
– jeden verejný výstup (online text, autorské čítanie, a pod.)

Prihláška:

Prihlášky posielajte na email: sokolova.juliana@gmail.com s predmetom “Open Call 2021 – Rezidencia”. K mailu priložte ako jeden pdf dokument:
1) Vaše údaje: meno; kontaktné údaje (email, telefón); aktuálne bydlisko, odkiaľ by ste na rezidenciu cestovali.
2) Krátky popis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (ideálne max. 2 odseky).
3) Krátke profesné bio (ideálne 1 odsek) zahŕňajúce publikácie a inú relevantnú tvorbu.
4) Ukážka z diela, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať alebo z príbuzného dokončeného diela (text v rozsahu cca dve A4). Ukážku prosím vložte do spoločnej pdf s prihláškou. Ak to povaha diela nedovoľuje, môžete ukážku poslať zvlášť (v názve dokumentu uveďte svoje meno) alebo ako link (ak bude mať link časové obmedzenie na stiahnutie, počítať s tým, aby bol aktívny aspoň 4 týždne).

Více informací na instagramu.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí