Uzávěrka
= 2021 =

30. 6.

–––
Volná tvorba

Literární výzva: Poločas rozpadu

Výzva pro autory.

Publikace, autorská čtení, díla v žižkovském veřejném prostoru. Forma absolutně volná. Od každého autora max. dvě záležitosti. Každá z nich do tří normostran. Angličtina i čeština. Všechno dobré.

Čítárna Unijazz a Žižkovská noc společně vyhlašují literární open call s názvem Poločas rozpadu. Téma výzvy aspiruje na literární ukotvení redefinice romantismu v 21. století: migraci člověka mezi betonem a přírodou, městem a vesnicí, proměnu lidských vztahů a romantických závazků, pocitu hrdinství, znovuobjevení člověčenství a lidské esence v době krize a atomizace lidské společnosti: izolace fyzická, psychická, společenská a názorová.

Chceme slyšet celý svět a neomezit se jen na češtinu, proto je výzva dvojjazyčná, tedy otevřená projevu českému i anglickému. Forma není limitovaná, těšíme se na útvary všeho druhu a formátu. Každý autor může přispět nejvýše dvěma „texty“ s tím, že doporučujeme maximální rozsah tři normostrany na jeden text.

V rámci projektu se nezajímáme jen o texty samotné, ale klademe důraz především na jednotlivé výstupy a přenesení výsledků do každodennosti žižkovské čtenářské obce. V rámci Žižkovské noci se uskuteční dva komponované večery pro veřejnost, věnované právě vybraným autorům a autorkám v českém a anglickém jazyce. Současně vybraná díla integrujeme do veřejného žižkovského prostoru. Celý projekt vyvrcholí křtem a publikací sbírky.

Své literární příspěvky a případné dotazy zasílejte prosím na e-mail polocas@zizkovskanoc.net do konce června 2021 (výsledky zveřejníme s koncem léta).

Vývoj sledujte i na Facebooku.

 

********///*********

Open call for writers: Half-life. Author readings, literature exposition in Žižkov´s public space and published collection. Any form. Two pieces per author. Max. 1 000 words per piece. English and Czech. Alles gute.

Unijazz together with Žižkovská noc are launching an open call for writers titled: Half-life. The call´s topic aspires to redefine literary romanticism for the 21th century: migration of human beings between concrete and nature, centre and countryside, the metamorphosis of human interactions and romantic commitments, the sense of heroism, and a rediscovery of humanity and human essence in the times of crisis and atomization of our society. Isolation in all its forms: physical, psychological, societal and of opinions and worldviews.

As we want to hear and read what everyone has to say we will not limit ourselves strictly to the Czech language. Hence, the open call is both in English and Czech. We accept all literary forms, looking forward to pieces of all forms and shapes. But not all sizes: we kindly ask authors to submit two pieces of literature at most and for each piece to have no more than 1.000 words.

Even though individual texts will be submitted, this project will give birth to multiple outputs. Firstly, we would like to organise two separate author readings during Žižkovská noc: one in Czech and one in English. Secondly, we would like to incorporate selected pieces into the Žižkov´s public space. Last but not least, the project´s highlight will be the launch and publication of a book- a collection of selected submissions.

Please, submit your literary endeavours by the end of June 2021 at: polocas@zizkovskanoc.net. If you have any questions, contact us at the same email address. The results will be published at the end of this summer.

Visit our Facebook too!

Chviličku.
Načítá se.