Uzávěrka
= 2017 =

31. 3.

–––
Soutěž

Cena Miloslava Švandrlíka 2017

Soutěž v žánru humoristické literatury.

Obec spisovatelů ČR, Městská část Praha 11 a Umělecké sdružení ARTES vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2016.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do konce března 2017.

Pravidla:

  1. Cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2016, podle vročení v tiráži. Literatura pro mladé čtenáře není vyloučena.
  2. Cenu obdrží autor (autoři) knihy.
  3. Navržená kniha může být společným dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv antologií.
  4. Návrhy na udělení ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce března 2017 na následující e-mailové adresy: slechtovam@praha11.cz anebo obecspis@volny.cz
  5. S návrhem je třeba dodat jeden exemplář navrhované publikace nejlépe v elektronické podobě na e-mailovou adresu svandrlik@praha11.cz. Pokud navrhovatel může dodat knihu pouze v tištěné podobě, pošle ji na adresu Obec spisovatelů ČR, Viktorka – Herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká Skalice; výtisk zůstane v majetku organizátora.
  6. O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná porota složena ze dvou zástupců Městské části Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů ČR a dvou nezávislých odborníků. Porota může k posuzování děl přizvat další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním.
  7. Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům.
  8. Cenu uděluje představitel Obce spisovatelů ČR, představitel MČ Praha 11 a představitel ARTES v září 2017 v rámci oslav Dny Prahy 11.
Chviličku.
Načítá se.