Nové číslo Tvaru

12/2021

Milé čtenářky, milí čtenáři,

číslem Tvaru, které držíte v rukou, prorůstá zahradní téma. O zahradách by bylo možné sepsat nekonečné množství textů, každá z nich je borgesovsky nekonečnou knihovnou příběhů. Ostatně v jediném gramu půdy lze nalézt více organismů, než kolik je lidí na celé planetě. Ve vzdušném prostoru se jedna zahrada propojuje s dalšími krajinnými celky, ať už díky ptactvu, které roznáší semena rostlin, nebo díky sporám hub, které – ač neviděny – zaplňují vzduch a plují po větru (při každém nádechu vdechneme jednu až deset spor, které houbové plodnice vypustí – během čtení tohoto editorialu tedy možná vdechnete až pět set takových výtrusů). Ani v podzemí nejsou dodržovány hranice vymezené ploty, protože obyvatelé zahrad jsou mnohdy provázáni podhoubím, které propojuje jednotlivé stromy, přičemž mycelium, tyto jemné a téměř neviditelné kořenové vlásky, může pokrývat celé kilometry čtvereční. To činí z hub největší organismy na planetě. Jak ale psát o tak komplexních systémech?

Nabízíme několik různých žánrů a přístupů: Marie Iljašenko poskytla do tohoto čísla své básně „milostné a botanické“ a navíc i fejeton o městských zahradách a čistotě. Mám radost, že básník Václav Vokolek poskytl své texty věnované zahrádkářským koloniím, které sice již byly vydány knižně, nicméně my jsme je „přesadili“ do nové půdy, konkrétně do eseje o tom, jak může české zahradničení inspirovat okolní svět. Věřím, že se jim v tomto novém substrátu bude dařit. V neposlední řadě doporučuji také ukázku z chystaného překladu knihy Thomase Berryho, ekologického myslitele, který svým uvažováním o planetě a životě na ní ovlivnil celé generace čtenářů.

Ovšem nejen zahradami živ je člověk. Těší mě, že přinášíme rozhovor s Karin Lednickou, jejíž prvotina Šikmý kostel patří k pozoruhodným románům, o němž se nejenom mluví, ale který je především hojně čten! V tomto čísle se ale také loučíme se dvěma osobnostmi, které formovaly českou intelektuální krajinu. Svatava Antošová ve svých textech připomíná Jana Sokola a Jiřinu Šiklovou, kteří nás v nedávné době opustili. S oběma jsem se mohl setkat vždy jen letmo, ale fascinovala mě vlastnost, kterou sdíleli: Téměř přirozená schopnost říci nahlas vlastní názor, a to bez ohledu na to, zda vyvolá souhlas, či pobouření. A teď pozor: Taková dovednost bývá mnohdy banalizována a bývá přiřknuta komukoli, kdo nahlas vytrubuje vše, co mu zrovna projde hlavou. Jenže to je pouze artikulace mozkových zkratů – Jan Sokol a Jiřina Šiklová byli obdivuhodní v tom, že jejich názory vyrůstaly z mnoha let usilovné píle, studia, vzdělávání se. Jednalo se o výsledky důsledné kultivace a destilace myšleného, kterou posléze odmítali zadusit a obrousit jenom proto, aby někoho, nedejbože, nenaštvali. Také díky této „kultivované živelnosti“ Sokola a Šiklové se domnívám, že rozloučení s nimi vhodně vrůstá do zahrady tohoto čísla.

Přeji živelné čtení!

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
 

Moje pocity ze staré Karviné jsou teď samozřejmě jiné než na začátku, kdy jsem se se ztraceným městem teprve seznamovala.

 

Ptá se Simona Martínková-Racková

 
 
 
Marie Iljašenko
 

Na rozdíl od Evropy je v Japonsku zahradní tvorba považovaná za vysoké umění, které se vyrovná kaligrafii a tušové malbě.

 

Fejeton

 
 
 

zelené vlny mi docela oslepily oči, tvůj svět za mořem daleký a lákavý,
ty nejsi čitelný, ty jsi, nevypadáš – jsi.

 

Poezie

 
 
 

Podle mě je hudba integrální součástí poezie, každá báseň má v sobě nějaký skrytý či zjevnější rytmus a melodii.

 

Ptá se Radek Štěpánek

 
 
 

„A víte, že ty vaše otázky nebyly tak úplně blbý?“ řekla, když jsme s rozhovorem končily. V očích měla zvláštní světýlka, která signalizovala spokojenost, snad i naplnění.

 

Vzpomíná Svatava Antošová

 
 
 
Lukáš Senft, Václav Vokolek
 

Každá odevzdaná sklenice vyvolá další darování, ať už druhý den, nebo za rok. Předání potraviny je příležitostí k rozhovoru: Ále, dobrý den, jakpak se daří („No, jak se daří – mám vám to říct upřímně, nebo slušně?“), co vy na to, zatím to šlape, koukám, že se daří jabloni, jojo, nechcete jabka, ale ne, my máme dost, no, tak vezměte si trochu a taky máme nový slípky, nechcete jednu, a tak dále. Plody zahrad vztahy udržují, zajišťují jejich obnovu a náplň.

 

Esej

 
 
 

Hudba a poezie vesmíru by proudily do studenta; a také pocit hlubokého tajemství existence, stejně jako vhled do architektury kontinentů a do řídicích schopností, díky nimž fungují velké hydrologické cykly při moderování teploty Země a poskytování habitatu a potravy velkému množství živých tvorů.

 

Esej

 
 
Česká Virginia Woolfová?
 
Alena Zemančíková
 

S odstupem osmdesáti let od vydání románu Odkaz jsem si jistá, že v ní česká literatura měla svou Virginii Woolfovou – včetně intelektuálního zázemí minervistky a přírodovědkyně, přítelkyně Pražského lingvistického kroužku.

 

Ohlédnutí

 
 
 

Co by mohla být ta bílá nemoc? Vše kolem je doběla rozpálené, děj na nebi má bílou barvu, básníkovy oči jsou unavené, pravděpodobně chronickým nevyspáním.

 

Slovo