Nové číslo Tvaru

4/2019

Milí čtenáři Tvaru,

souhrou okolností se z čtvrtého letošního čísla vynořuje motiv cizince. Hlavní rozhovor čísla nám poskytl chilský spisovatel Jorge Zúñiga Pavlov, žijící přes třicet let u nás. Tento pozoruhodný člověk charakterizuje svoji zkušenost cizince takto:

Odstup má každý, kdo je v zemi cizinec, myslí dvěma jazyky a sleduje dění nejen v Česku, ale i jinde. Ve chvíli, kdy se staneš cizincem, se nepřestaneš zbavovat nánosů, které si neseš s sebou, a ani si nestihneš osvojit nánosy nové, jak to říkával Céline. Zůstaneš v jakémsi limbu, prostoru ,mezi tím‘.

Naslouchat „cizímu“ hlasu se však vyplatí především nám „našincům“, neboť pohled z pomezí v sobě nese leckdy výjimečnou ostrost a přesnost, schopnost nenechat se ošálit a uchlácholit iluzemi. Takové jasné vidění je hořkosladkým plodem vykořeněnosti. Z této perspektivy vývoj naší země moc vábně nepůsobí. Od radostných a nadějných vyhlídek porevoluční doby jsme skončili v uzavřeném kokonu, do něhož se většina společnosti zavíjí ze strachu před čímkoliv cizím, čehož dokladem byla i příšerná reakce na migrační krizi. Dokladem řečeného je třeba také fakt, že padesát procent lidí u nás pokládá za největšího světového státníka prezidenta Zemana.

Ovšem cizincem lze být i v rodné zemi. A tak se v tomto čísle zcela symbolicky Pavlov potkává s Josefem Strakou a jeho prozaickou knihou Cizí země, kterou recenzujeme v rubrice Dvakrát. Straka má pro téma exilu a vykořeněnosti šestý smysl. Ve své poslední knize jej ovšem jeho čich zavedl k neúprosnému demaskování první třetiny naší polistopadové éry, která začala nanejvýš barvitě a nadějně, ale postupně přešla do odstínů šedi takového toho normálního českého kapitalismu. V tomto smyslu se náš současný marasmus nezrodil kdesi v pekelných hlubinách, nýbrž je vcelku zákonitým následkem oné pozvolné normalizace v duchu ostrých podnikatelských loktů a tržního fundamentalismu, v duchu přehlížení všeho sociálního, kulturního a etického, které se od poloviny devadesátých let začalo prosazovat. A právě tento přechod Straka citlivě líčí, evokuje jej svým melancholickým a naléhavým básnickým jazykem, snad aby mu tak čelil.

Odcizeni ovšem můžeme být vůči vlastní kultuře i z příčin méně ušlechtilých, než jsou ty Strakovy. Někdy to může být i projev nezájmu či chabé fantazie. Už delší dobu se domnívám, že naši vývozci kultury se nedostatečně starají o propagaci české poezie v zahraničí. Dokladem toho může být i slabší zastoupení básníků mezi autory pozvanými do Lipska na knižní veletrh, jehož hlavním hostem bude letos česká literatura. Škoda, česká poezie je v posledních letech v mimořádné kondici a takový pohyb nebude trvat věčně.

Přeji vám neodcizené čtení.

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Najednou nejsi ani tam, ani tady
 
Rozhovor s Jorge Zúñigou Pavlovem
 

Jeden z důvodů, proč jsem opustil studium historie a začal se zabývat literaturou, bylo právě to, že člověk nemůže z historiografie úplně vnímat, jak to ve společnosti vlastně funguje.

 

Ptá se Vojtěch Němec

 
 
 
Diego Zúñiga, Alvar Enrigue
 

Čestným hostem pražského knižního veletrhu Svět knihy 2019 bude Latinská Amerika. Do Prahy přijede řada významných autorů z Mexika, Chile, Argentiny, Peru, Brazílie, Kolumbie. Někteří už jsou zdejším čtenářům známí, od jiných čeští nakladatelé chystají na květen první překlady. Přinášíme ukázku z tvorby dvou pozvaných autorů, Chilana Diega Zúñigy a Mexičana Alvara Enrigueho.

 

Próza

 
 
 

Stařec se shýbá k hladině, jako by se chtěl napít dírou vysekanou v ledu. Stopař si ke kotníkům přivázal psí spřežení. Rybář poslouchá zpěv dutého walkmana. Les mlčky obkličuje pole petroleje.

 

Poezie

 
 
 

To může platit pro dnešního diváka, ale Bruegelův současník se na obraz díval v jiném kontextu. Pozitivní vyznění vnímal za obrazem. Hrůzy vymalované umělcem bral jako varování a jako pozvaní ke Kristu, vítězi nad smrti.

 

Ohlédnutí

 
 
 
František Kalenda
 

V průběhu volební kampaně šířili Bolsonarovi příznivci na mnoha univerzitách atmosféru strachu připomínající období těsně před nástupem diktatury, pro něž byly typické zastrašující akce ultrapravicových bojůvek.

 

Esej

 
 
 
Josef StrakaCizí země
 

Soudobou společnost shledává vypravěč jako hrubou a kořeny tohoto stavu odhaluje právě v devadesátých letech, kdy se ziskuchtivost stala hlavním hnacím motorem.

 

Reflektuje Pavel Horký

 
 
 
Milena Slavická (M. S.)
 

Paměť si představuji jako nezměrný prostor. Možná nejvíc mi připomíná pohoří. Rozlehlé pohoří, něco jako Himálaje. Nejen nezměrný prostor, ale i úplně jiný čas má paměť. Přesahuje každé lidské vědomí.

 

Slovo