TRANSLATION SLAM neboli překladatelský slam je akce, na které se podobně jako ve slam poetry soutěží ve dvou kolech s časovým limitem – avšak soutěžícími jsou překladatelé se svými vlastními překlady, ať už prózy, dramatu nebo poezie. Hodnotí je porota vybraná mezi diváky.

První kolo bude tematicky zaměřené. Překladatelé přečtou úryvky ze svých překladů děl jakéhokoli žánru z libovolného jazyka, musí ovšem obsahovat téma KONFLIKT S AUTORITOU. Limit je pět minut.

Druhé kolo bude již tematicky volné – účastníci klání tedy mohou přečíst cokoli ze své překladové tvorby, opět mají k dispozici pět minut. Překročení limitu bude penalizováno podobně jako ve slam poetry.

Vítěz sklidí ovace a obdrží různé autorské výtisky, které se válí doma ostatním zúčastněným překladatelům – budou-li tak laskaví a přivezou jeden výtisk s sebou coby zápisné (není to však povinnost). Jízdné proplatíme. Přihlásit se můžete na mailu bobhysek@gmail.com.

Akci pořádá Ateliér uměleckého překladu.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.