Čtení, Diskuse, Křest
Ostrava – Dům umění Ostrava
Julia Fiedorczuková, Michal Przywara, Olga Słowik

Julia Fiedorczuková: Psalmy

Autorské čtení.

Polská básnířka, prozaička, ekokritička a překladatelka Julia Fiedorczuková z Varšavy představí svou nejnovější sbírku Psalmy (Žalmy), která vychází v českém překladu Michaela Alexy. Poté následuje debata na téma ekokritiky a environmentální poezie, kterou bude moderovat bohemistka Olga Słowiková. Tlumočí Michal Przywara.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.
  • Olga Słowik

    (1990, Zawiercie/Gliwice, Polsko) je autorka básní, recenzí, literárněvědných textů a překladů. Studovala slavistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a bohemistiku na FF UK v Praze. Pracuje jako knihovnice.
    Profil

Souvisí