Vyhlášení
Praha – Velvyslanectví Ukrajiny

Překladatelská soutěž (ukrajinština)

Vyhlášení výsledků soutěže.

Na ukrajinském velvyslanectví se v Praze uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinského jazyka do jazyka českého. Soutěž pořádala Česká asociace ukrajinistů ve spolupráci s Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Do soutěže se přihlásilo dvacet zájemců, čtyři z nichž porota ohodnotila prvním, druhým a třetím místem (na druhé příčce se umístili dva překladatelé). Další tři účastníci byli ohodnoceni čestným uznáním. Soutěžící měli přeložit dvě ukázky: úryvek z románu Žlutý kníže od Vasyla Barky, tedy již klasického díla z dvacátého století, a delší ukázku z povídky současné kyjevské autorky Iryny Cilyk. Soutěž má objevit nové překladatelské talenty a motivovat je k další práci na překladech, mimo jiné také peněžitými odměnami pro první tři místa.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.