Čtení
Praha – Knihovna Václava Havla
Alžběta Kostrhunová, Ladislav Čumba, Milan Gelnar

Wittgensteinova kniha faktů

Komponovaný pořad k výročí narození L. Wittgensteina.

Beletristický text Ladislava Čumby líčí s nadhledem příběh Ludwiga Wittgensteina (1889-1951, jednoho z nejvlivnějších filozofů 20. století. Syn kladenského oceláře, jednoho z nejbohatších občanů Rakouska-Uherska, podobu, jehož maminky Poldi si někteří občané Kladna ještě uchovávají v paměti, se obrovitého majetku zřekl. Stal se zahradníkem a po mnoha peripetiích učitelem filosofie v Cambridge.

 

Příběh české stopy v rodině i životě filosofa Wittgensteina je svědectvím o tvrdošíjnosti jak kapitalistů, tak literátů, o neústupnosti i toleranci, kulturním mecenášství, síle vyřčeného i napsaného slova, a uvádí nás mezi význačné umělce té doby, často rodinné přátele. Jmenují se Rilke, Trakl či Klimt, Brahms i Hindemith nebo Ravel.

 

Komponovaný pořad, zahrnující množství hudebních ukázek a projekci dobových dokumentů, uvádí KVH ve výroční den Wittgensteinova narození. Wittgensteinovu knihu faktů uvede Milan Gelnar, šéf nakladatelství Argo, o genezi svého objevitelského textu promluví autor Ladislav Čumba a ukázky přečte herečka Alžběta Kostrhunová.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí