Festival
Břeclav – Městská knihovna Břeclav
Hodonín – Městská knihovna Hodonín
Znojmo – Městská knihovna Znojmo

Jižní Morava čte

Městská knihovna Břeclav společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zahájila v září projekt „Jižní Morava čte“, do něhož je zapojeno 60 knihoven z celého Jihomoravského kraje.

Městská knihovna Břeclav společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zahájila v září projekt „Jižní Morava čte“, do něhož je zapojeno 60 knihoven z celého Jihomoravského kraje. V těchto knihovnách budou od začátku školního roku probíhat akce na podporu čtenářství, mezigeneračního soužití a lokální historie. Seznam zapojených knihoven, přehled akcí, stejně jako další informace můžete sledovat na webu www.jiznimoravacte.cz . Součástí tohoto projektu je i literární soutěž pro děti a mládež na téma „Mýty a legendy mého kraje“.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.