Křest
Praha – Lucerna
Pavel Juráček

Dílo Pavla Juráčka

Slavnostní uvedení dalšího svazku z díla režiséra a scenáristy Pavla Juráčka (1935–1989), spojené s projekcí zrestaurovaných snímků Postava k podpírání (1963) a Případ pro začínajícího kata (1969).

Prý asi před dvanácti patnácti léty minul se malý indiánský kmen s táhnoucími divokými soby, a tím se stalo, že po několika týdnech počal onen kmen hynout hladem. Přestože ti, kteří byli dosud živi a schopni cesty, snažili se zachránit pojídáním mrtvol zemřelých soukmenovců, dorazili k úpatí Rip-Van-Winkle Hills z celého kmene pouze dva lidé – muž a žena. Na samém počátku soutěsky pak přerušili cestu a čekali na smrt, aby ten, kdo zemře dřív, zachránil druhého. Umřel muž, žena tedy naložila jeho mrtvolu na saně a vydala se soutěskou skrze hory. Když dojedla poslední sousto, soutěska se rozestoupila a žena potkala na březích Dryditch River, jejíž ledy se právě hnuly, spřátelený indiánský kmen, který ji zachránil. Soutěska pak byla nazvána Indiány jménem Inuktorfik, což v jejich jazyce znamená Místo, kde se pojídají lidé.

Akce se koná ve spolupráci s Národním filmových archivem.

Zobrazit mapu
Chviličku.
Načítá se.
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí