Informace

O Tvaru

Tvar je v současné době nejčastěji a nejdéle vycházejícím literárním časopisem v České republice, existuje nepřetržitě od r. 1990. Vydává jej spolek Klub přátel Tvaru.

Tvar má své heslo na Wikipedii a profily na sociálních sítích Facebook a Twitter.

Novinky e-mailem

Info o novém čísle Tvaru. Občas něco speciálního navíc.

Jednou za dva týdny.

Kde koupit?

Pro předplatitele jsou čísla Tvaru dostupná online ke stažení v PDF. Více info.

Preferujete papír? My také! Na mapě níže naleznete všechna místa v Čechách, kde je možné čísla zakoupit v tištěné podobě.

Předplatné

Některé články z čísel jsou dostupné pouze pro předplatitele Tvaru. Naším milým předplatitelům posíláme tištěná čísla poštou domů a zároveň udělujeme plný přístup do webového archivu Tvaru.

Pokud máte o předplatné zájem, pokračujte prosím na objednávkový formulář.

Kontakt


E-mail
redakce@itvar.cz

Telefon
+420 234 612 407

Adresa
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Facebook
facebook.com/itvar

Twitter
twitter.com/tvarmag

Instagram
instagram.com/tvarmag

Redakce

Šéfredaktor

Redaktoři

Weboví redaktoři

Výtvarná podoba

Web

Tajemnice

Spolek Klub přátel Tvaru

Fakturační údaje

Tvar
Na Florenci 3
Praha 1, 110 00
IČ: 48550591

Mediální partnerství

Naše nové internetové stránky (a nejen ony) skýtají možnost mediálního partnerství. Chcete-li se na nich nějakým způsobem prezentovat, ozvěte se nám na adresu redakce@itvar.cz, určitě se dohodneme: možnosti jsou různé – od banneru po pravidelné zveřejňování článků.

Tiráž

Vydává Klub přátel Tvaru. Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky a Nadace Český literární fond. Tisk Calamarus, s. r. o., Praha. Rozšiřuje A. L. L. Production, s. r. o., Mediaservis, a. s., PVS, a. s., Mediaprint-Kapa a redakce. Předplatné SR: L. K. Permanent, s. r. o., P. P. č. 4, 834 14 Bratislava, tel. 00421 7 444 537 11, fax 00421 7 443 733 11. Objednávky do zahraničí: A. L. L. Production, s. r. o., Hvožďanská 3/5, Praha 4 a redakce Tvaru. Předplatné může být hrazeno v eurech. Distribuce pro nevidomé: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – SONS – Na Harfě 9, P. O. Box 2, 190 05 Praha 9, tel. 266 038 714, braillnet.cz

itvar.cz • MK ČR E 5151 • ISSN 0862-657 X • F 5151 46771 • 30 Kč

Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.