Nové číslo Tvaru

T. G. Masaryk dnes

Milí čtenáři Tvaru,

po letní odmlce je tu opět Tvar. T. G. Masaryk dnes, číslo, které připravila z větší části Svatava Antošová. Masaryk bude mít za necelý týden výročí úmrtí – 14. září 1937. (To kulaté bude až příští rok, to ho budou mít všude.) Ale Masaryk dnes? Než odpovím, začnu příběhem. Když jsem studoval prvním rokem teologii, brigádničil jsem u jednoho stařičkého profesora etiky – skenoval nejrůznější texty a převáděl je do textových souborů. Byly to především spisy mistrů evangelické teologie a filosofie, Hromádky a Rádla a občas také vybrané texty Masaryka. Musel jsem je číst. Přiznávám, že jsem v té době Masaryka vášnivě nesnášel. Bože, jak mi lezl na nervy ten jeho „humanism“. A moralismus! A jeho útoky na německou filosofii! Ta kramářská moudrost, soptil jsem s Březinou! Běs! Pak přešlo pár let a já zrovna pracoval v jedné kavárně, která byla tak trochu doupětem s afinitou k tehdejší bushovské administrativě, což pro mě nebylo snadné… A zrovna, když jsem byl za barem, přijel George Bush ml. a řečnil snad už na letišti. A najednou z barové televize zazněl citát z Masaryka. A něco zvláštního se stalo. Pocítil jsem nevolnost… Bush cituje Masaryka. A vzpomněl jsem si na skener. Ten kontrast vyvolal vzpomínky…

Smysl demokracie, humanismus jako předpoklad i cíl, vnímavost k sociální otázce (není demokracie bez socialismu!), odvaha čelit většině, náboženský liberalismus, evropanství a světoobčanství, idea českých dějin

vír náhle z těch myšlenek a činů setřásl prach!

Masaryk dnes? Odpovědi jsme hledali jak v rozhovoru čísla, který nám exkluzivně poskytl Petr Pithart, tak v naší anketě. Nadchlo mě, že Petr Pithart pokládá za jedno z nejlepších Masarykových míst to, kde v Hovorech s T. G. M. doznává, že citově antisemitismus nikdy nepřekonal, toliko rozumem. K tomuhle místu se už roky vracím. Masaryk je tu současně zranitelný i velký. Zdálo se, že svrchovaně překonal strach z druhých, a zatím on musel překonat strach i sám ze sebe. Neboli, jak říká Pithart, „lítal v tom taky“. Ikonická tvář tím zvláštně zvrásní, ale současně ji prostoupí smysl. Tvář smyslu. Matěj Stropnický v naší anketě slovo „smysl“ užil v souvislosti s Masarykem také:

Tento smysl, státní ideu převzal a dotvořil Masaryk z Palackého pojetí našich dějin jako uskutečňování vždy větší humanity, z pojetí, které se projevovalo v husitství, bratrství i v obrození a které konec konců Masarykem nekončí, ale pokračuje Benešem, pražským jarem, Chartou i sametovou revolucí. Odborně, historicky je možné tuto linii stokrát napadat, ale pro smysl naší státní existence je naprosto zásadní a Masarykovým nejdůležitějším odkazem je obnova právě této ideje ve státní praxi. Její postupně, řekl bych dějinně-pozitivistické opouštění, vede jen k tomu, že smysl je to hlavní, co náš dnešní stát postrádá. Jenom je.“

Přeji vám smysluplné čtení.

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
 

S Petrem Pithartem o T. G. Masarykovi, jeho odkazu a zatuchlém českém provincialismu

 

Ptá se Svatava Antošová

 
 
 

Vladimír Špidla: Pokud bych z Masaryka ale něco bral jako inspiraci, byla to právě tato ochota formulovat realistické programy.

 

Ptá se Svatava Antošová

 
 
 

Hranice stavět nemusíme. Sami jsme se vyčlenili.

 

Esej

 
 
Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm
 
Eduard Kubů, Jiří ŠoušaT. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci
 

Co předcházelo vybudování samostatného československého státu? Jaká důsledná, promyšlená a tváří v tvář rakouské cenzuře, tajné policii a všudypřítomným konfidentům nebezpečná práce za tím stála? A jak její aktéři ustáli perzekuci doma a jak v zahraničí? O tom všem vypovídá kniha Eduarda Kubů a Jiřího Šouši: T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci (Karolinum, 2015) s podtitulem Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916).

 

Reflektuje Svatava Antošová

 
 

Poezie

 
 
 

Zkrátka, zlobím se a zlobím se na Sovu a na Kaminského.

 

Beletrie, Dokumenty

 
 
 
Svatava Antošová
 

Takto nazvané čtyřhodinové pásmo v režii Asociace spisovatelů a časopisu Tvar tvořilo doprovodný program letošního knižního jarmarku malých nakladatelů KNIHEX 06, který se konal v Praze na ostrově Štvanice 19. června. Součástí pásma byla přednáška o protektorátní poezii, moderovaná debata na téma „fašismus versus demokracie“, hudební vystoupení, autorská čtení a performance. Ke třem stěžejním bodům programu – přednášce, debatě a performanci – se vracíme v následující reportáži.

 

Literární život

 
 
 

Takto nazvané čtyřhodinové pásmo v režii Asociace spisovatelů a časopisu Tvar tvořilo doprovodný program letošního knižního jarmarku malých nakladatelů KNIHEX 06, který se konal v Praze na ostrově Štvanice 19. června. Součástí pásma byla přednáška o protektorátní poezii, moderovaná debata na téma „fašismus versus demokracie“, hudební vystoupení, autorská čtení a performance. Ke třem stěžejním bodům programu – přednášce, debatě a performanci – se vracíme v následující reportáži.

 

Literární život

 
 
 

V České republice se dochovalo na 1 600 000 knih z 300 fondů knihoven po staletí budovaných na hradech a zámcích. Odborně je spravuje šestice pracovníků Knihovny Národního muzea. Jeden z nich, PhDr. Luboš Antonín, dne 17. srpna náhle zemřel.

 

Vzpomíná Petr Mašek