Nové číslo Tvaru

14/2017

Milí čtenáři Tvaru,

po letní odmlce máme pro vás uchystané tematické číslo věnované soudobé polské literatuře. Precizně je připravila Lucie Zakopalová a náleží jí za to velký dík. Polskou literaturu, především poezii, mám velmi rád, vždycky jsem si uvědomoval její sílu a velikost. Trojlístek básnických titánů Miłosz, Herbert a Różewicz mě hluboce ovlivnil v mém vlastním psaní. Naučili mě klást jistý typ radikálních otázek, ukázali mi bytostné spojení poezie a etických témat… Zkrátka naučili mě básnicky myslet. Ale fascinují mě i další postavy polské poezie: morálně problematický enchanter Gałczyński, jemný metafyzik Leśmian, břitce moudrá Szymborská, z novějších jmen pak třeba kultivovaný Zagajewski nebo svérázný Dehnal. Přesto mám v polské literatuře obrovské mezery, což mě skutečně mrzí. Nu, díky krásnému pásmu představujícímu především básníky narozené v šedesátých letech, díky rozhovoru s významným básníkem Nové vlny a nakladatelem Ryszardem Krynickým a především díky skvělé studii Jerzyho Jarniewicze „Státní převrat v poezii“ se tyto mezery v mém vzdělání alespoň trochu zaplnily. Je zajímavé sledovat, v čem jsou pohyby polské poezie analogické pohybům té české a v čem je zas situace odlišná. Když nad těmito pohyby meditujeme z odstupu, vidíme, jak jsou generační změny zákonité, proměny poetiky přirozené. Po patosu přichází civilnost, po vlastenecké angažovanosti intimita privátních vesmírů atd. Ostatně po generaci narozené v 60. letech, která objevila všednost a intimitu a jíž se věnujeme v našem čísle, dnešní mladá generace polských básníků a básnířek zase objevuje politiku a angažovanost. A tak to má být. Ačkoli je poezie těžištěm polského bloku, silná je tradičně i polská próza. V našem čísle naleznete dvě mladé, leč prestižními cenami již ověnčené prozaičky. A polský blok doplňuje ještě ukázka z reportážní knihy věnovaná polské architektuře a reportáž Michaela Alexy z krakovského Miłosz Festivalu.

Když už jsme u státních převratů, sotva lze ignorovat současný polský politický kontext, v němž naše číslo vychází. Aktuální události v polské politice totiž přinejmenším budí rozpaky, možná však přímo děsí. V posledních měsících vidíme, jak se vládní strana PiS pokouší ovládnout média a nezávislé soudy, jak v Polsku narůstá nacionalismus, homofobie a xenofobie. Současně nelze nevidět, kolika Polákům tyto útoky na demokracii a otevřenou společnost vadí, jak mohutně se proti nim zvedá odpor v duchu nejlepších tradic polské občanské společnosti. Nezbývá než držet polským přátelům palce, aby se tento rozval demokracie nezdařil. Vývoj v Polsku bude podstatný pro celou Evropu.

Vydání tohoto čísla Tvaru podpořily Česko-polské fórum a Polský institut.

Přeji vám inspirativní čtení.

 
Profil čísla
 
 
 
Články
 
Jazyk, to divoké maso
 
Rozhovor s Ryszardem Krynickým
 

Naši generaci silně formovaly historické zkušenosti, beznadějná situace, v níž jsme žili či přesněji: byli nuceni žít.

 

Ptají se Lenka Kuhar Daňhelová a Lucie Zakopalová

 
 
 

Odklon od velkých témat, jimiž se zabývali „mistři“, a s ním související opuštění vysokého jazyka plného abstraktních pojmů bylo pro mnohé něčím, co nikdy nedokázali plně přijmout.

 

Studie

 
 
 

I napadalo mě při četbě: jak se s touto „symbiózou“ modelky a farářky asi popasoval polský čtenář? Ale pak jsem se zastyděla a uvědomila si, že mě Surosz svou knihou vlastně dostal…

 

Reflektuje Svatava Antošová

 
 
 
Bronka Nowicka
 

Dítě se trápí, že neumí nakrmit kámen. Ne proto, že by na něm nevidělo ústa. Ví, že ústy je kámen celý. Ale neví, kam je přiložit, aby chtěla jíst.

 

Próza

 
 
 
Marcin Świetlicki
 

Lije jak z konve. Pomalu nevycházím, / ale cítím, že dům pomalu nevychází se / mnou. / Žádná záchrana! Všechna paměť do bláta, / všechna láska do bláta.

 

Poezie

 
 
Temná fraška
 
Jáchym TopolCitlivý člověk
 

Citlivý člověk je velmi nepříjemná a velmi povedená kniha, a není chybou Jáchyma Topola, že některé literární klany v této zemi ostentativně odmítají mentální nepohodlí při čtení náročnějších textů.

 

Reflektuje Božena Správcová

 
 
 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
 

zaryla do mě nehty / jako by jí šlo o moje básně / nevím o co jí mohlo jít / když zakopla a upadla

 

Poezie

 
 
Topolovy vize na dosah ruky
 
Jáchym TopolCitlivý člověk
 

Topolův Citlivý člověk je román, v němž se vše mění v událost, ve svéráznou metaforickou výpověď o světě plném přízračných vizí, ale v neposlední řadě i osvobodivého smíchu.

 

Reflektuje Jan Gabriel