Nové číslo Tvaru

8/2017

Milí čtenáři Tvaru,

píši tentokrát editorial v den Velkého pátku. Křestní vody vyschly, obrazy jsou zakryty, rudá jako krev šatí chrámy, světla zhasínají. Je Velký pátek; čtu zprávy a mám dojem, že jsem se propadl na dno jednoho z Dantových pekelných kruhů či omylem otevřel jakýsi hrůzný dystopický slabikář, jehož poetika byla vynalezena osobně Odpůrcem Boha i člověka. Dozvídám se ze zpráv, že existuje „matka všech bomb“. Jsem jako většina básníků člověk pošetile bujné představivosti, a tak mi nezbývá, než se ptát: Kojila někdy matka všech bomb své děti-bomby? Vstávala k nim ve tři ráno? Otírala někdy jejich horečnaté obličejíky? Bála se o ně někdy, když nepřišly včas domů? Měla někdy strach, že je nebude čím nakrmit? A bála se někdy války? Sotva… Dozvídám se také, že jiná armáda má zase „otce všech bomb“. A pak čtu, že předchůdkyně „matky všech bomb“ se jmenovala „sekačka sedmikrásek“. Vida jak může být lyrismus cynický! To zjišťuji právě v den, kdy si coby křesťan připomínám justiční vraždu člověka, jehož životním poselstvím bylo radikální nenásilí a který byl za svoji podvratnou dobrotu odsouzen na smrt. A ještě před smrtí svým vrahům odpustil. Podle křesťanské víry je tento člověk Božím slovem. K jeho odkazu se hlásí velká část lidstva, ať už v něj věří coby v Božího syna či jej považuje za významného proroka. To, že máme matky a otce všech bomb, je děsivou vizitkou pro celé lidstvo, obzvlášť však pro tu jeho část, která se k Ježíšovi jmenovitě hlásí. Vyrábíme matky a otce bomb, aby mohli být zabíjeni matky a otcové živých dětí a děti samy. S takovým světem se odmítám smířit. To je moje velkopáteční víra. Moje křehká víra mě vede bránou hrůzného Pátku, abych poté přebrodil tiché moře Bílé soboty a dospěl na práh jeskyně, odvalil kámen a nesměle zahlédnul zář Neděle vzkříšení – vzkříšeného lidství. Protože je to lidská víra – a ne božská jistota, celá mnou chvěje…

Lidskosti jsem si vždy hluboce cenil i na osobnosti tohoto čísla – skvělé autorce Ivaně Myškové. Snad mi spolu s vámi promine, že mě dnes editorial zavedl za hranice literatury…

Přeji vám nadějné čtení!

 
Profil čísla
 
 
 
Akce
 
Večer Tvaru: Vzduch
 
3. květen18:00
 

Večer Tvaru: Vzduch. Hudba, autorská čtení, performance, dechová tančírna.

 

Alice Hekrdlová, Jiří Samek, Lukáš Marvan, Mikuláš, Milan Ohnisko, Robert Wudy, Tomáš Gabriel, Zuzana Husárová

 
 
Články
 
 

Byť je autorské čtení scénický patvar, myslím si, že bez dramaturgie se neobejde a od autora vyžaduje určitou přípravu.

 

Ptá se Svatava Antošová

 
 
London Book Calling!
 
Jitka Hanušová
 

Tematickou zemí tohoto ročníku bylo Polsko. Naši sousedé vsadili na přírodní materiály a motivy: mezi dřevěnými výstavními plochami byly umístěny bedny plné jablek a tu a tam zapíchnutý jehličnan.

 

Reportáž

 
 
 

stejně tvůj nákup / nikdy neukojí chtíč: // ty časy nevinnosti / jsou nadobro pryč!

 

Poezie

 
 
 

Všechno, co ještě musím udělat, je spadnout z prostředka toho mostu a vznést se k Nebi v záplavě andělů.

 

Esej

 
 
 

V Patočkově pojetí se filosofie mohla stát předmětem vzdoru, vstoupit do komunikace s undergroundem, být součástí rezistence vůči normalizačnímu režimu.

 

Drobná publicistika, Výročí

 
 
Příležitosti
 
 

Uchazečky a uchazeči žijící v Evropě a píšící v němčině anebo češtině, mohou být navrženy/-i do soutěže nakladatelstvími, vydavateli a redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy a literárními sdruženími.