Mattia Natale

Házej kůstky kuřecích nožiček lebkám do očí

Beletrie – Poezie
Z čísla X/2018
Chviličku.
Načítá se.