Tisková zpráva
Vojtěch Kučera

Vyvrcholil 45. ročník Literární soutěže Františka Halase

Aneb Básnický debut pro Hanu Richterovou.

Reportáže – Literární život
24. 10. 2017

Laureátkou 45. ročníku Literární soutěže Františka Halase se v sobotu 21. října 2017 v Kunštátu stala básnířka Hana Richterová. Převzala rovněž Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou s vydáním básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.


Hana Richterová (1989), pochází z Uherského Hradiště, žije v Brně. Své básně představila na autorských čteních v Uherském Hradišti, Uherském Brodě nebo Brně, časopisecky dosud nepublikovala. První veřejný profil její tvorby přinesly letos na podzim internetové stránky Literární soutěže Františka Halase. Básnická prvotina Hany Richterové bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 46. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2018. Kniha vyjde jako šestý knižní svazek samostatné edice LSFH.
(Foto Petr Steindl)
Uznání poroty LSFH 2017 dále získali

 • Jakub Cepník (1996)
  Klára Fialová (1996)
  Mattia Natale (1996)

Čtyřicátého pátého ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky se zúčastnilo 62 autorů a autorek z celé České republiky. Soutěžní příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg Literární soutěže Františka Halase), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka).
Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátě v rámci tradičního Halasova Kunštátu ze soboty na neděli 21. a 22. října 2017, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli svou tvorbou představeni i na internetových stránkách soutěže. Součástí setkání byla rovněž připomínka básnické tvorby Františka Halase.
Kontakt pro bližší informace: Vojtěch Kučera, tel. 732 544 088, e-mail: lsfh@centrum.cz, url: http://lsfh.webnode.cz
Literární soutěž Františka Halase, určená autorům od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení ve formě dvoudenního kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli básník Ladislav Zedník (držitel ceny Litera za poezii 2016), a básnířka Emma Kausc (laureátka 44. ročníku LSFH), proběhlo letos pošesté.

Knihy a časopisy pro finalisty poskytly: Časopis a nakladatelství Host, Revue a nakladatelství Weles, Nakladatelství Větrné mlýny.
Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž uvedení debutové básnické sbírky Emmy Kausc: Cykly. Emma Kausc se narodila roku 1998, žije v Praze. Básně publikovala časopisecky (Host, H_aluze) či na internetových portálech (Nedělní chvilka poezie, Živá poezie). V říjnu roku 2016 se stala laureátkou 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka… Pozor! Debut před dvacítkou.
Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství Šimon Ryšavý a Spolku přátel umění města Kunštát jako pátý svazek edice LSFH.
Podrobnosti o historii a současnosti Literární soutěže Františka Halase jsou k dispozici na internetových stránkách lsfh.webnode.cz; facebook.

Chviličku.
Načítá se.
 • Vojtěch Kučera

  (1975), básník. Knižně vydal básnické sbírky Samomluvy (2000), A hudba? (2005), Nehybnost (2010). V rukopise má připraven vizuálně básnický soubor Typosie. Žije v Brně.  
  Profil

Souvisí

 • David Vichnar, Aren Ocková

  Pražský Mikrofestival

  Pražský mikrofestival (PMF) je každoroční festival umělecké tvorby spojující současnou experimentální literární produkci s výtvarným uměním, filmem a živým vystoupením. Je plně dvojjazyčný (v češtině a angličtině) a klade si za úkol představovat autorská čtení nejlepších současných tvůrců experimentální poezie a prózy jak domácí, tak zahraniční provenience.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 9/2017
 • Takto nazvané čtyřhodinové pásmo v režii Asociace spisovatelů a časopisu Tvar tvořilo doprovodný program letošního knižního jarmarku malých nakladatelů KNIHEX 06, který se konal v Praze na ostrově Štvanice 19. června. Součástí pásma byla přednáška o protektorátní poezii, moderovaná debata na téma „fašismus versus demokracie“, hudební vystoupení, autorská čtení a performance. Ke třem stěžejním bodům programu – přednášce, debatě a performanci – se vracíme v následující reportáži.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 14/2016
 • Aktivismus
  Adam Borzič

  Fašismus? ptá se literatura II

  Takto nazvané čtyřhodinové pásmo v režii Asociace spisovatelů a časopisu Tvar tvořilo doprovodný program letošního knižního jarmarku malých nakladatelů KNIHEX 06, který se konal v Praze na ostrově Štvanice 19. června. Součástí pásma byla přednáška o protektorátní poezii, moderovaná debata na téma „fašismus versus demokracie“, hudební vystoupení, autorská čtení a performance. Ke třem stěžejním bodům programu – přednášce, debatě a performanci – se vracíme v následující reportáži.

  Reportáže – Literární život
  Z čísla 14/2016