IH

reflektuje Ivo Harák

Předposlední vlak

Recenze a reflexe – Recenze vyšlo 18. 5.

Načítá se.

  • Ivo Harák

    (1964), odborný asistent a vedoucí literární sekce Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a básník. Literární reflexe uveřejňuje nejčastěji v časopisech Host, Psí víno, Salve a Tvar.

  • Petr Kukal

    (1970), literární publicista, pedagog a básník. Literární reflexe otiskuje nejčastěji v časopisu Tvar.