Jerzy Jarniewicz

Státní převrat v poezii – O generaci polských básníků (a básnířek) narozených v 60. letech

Odklon od velkých témat, jimiž se zabývali „mistři“, a s ním související opuštění vysokého jazyka plného abstraktních pojmů bylo pro mnohé něčím, co nikdy nedokázali plně přijmout.

Esejistika – Studie
Z čísla 14/2017
Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

Dvakrát měsíčně info o nových číslech Tvaru a literárních akcích. Občas něco navíc.