Seminář

 

  • –2016–
    31. 3.
    • Seminář

    Krocení literární múzy 2016

    Semináře tvůrčího psaní Krocení literární múzy jsou doprovodným programem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy. Ve spolupráci se školami, muzei a knihovnami pořádá tato setkání pobočka příspěvkové organizace Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě.