Připravuje Vojtěch Němec

Máchovou stopou 2016

Soutěž pro studenty i dospělé, hodnocená ve dvou kategoriích: studenti středních škol a dospělí autoři bez věkového omezení.

Původní, dosud nepublikovanou povídku na libovolné téma rozsahu do 4 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků vč. mezer) zašlete elektronicky s uvedením jména a příjmení, soutěžní kategorie, poštovní adresy a e-mailu. Zasláním autor/-ka souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění a souhlasí s případným zveřejněním díla bez nároku na honorář. Práce bude hodnotit odborná porota. V obou kategoriích bude vyhlášeno první, druhé a třetí místo, případně čestná uznání. Nejlepší práce budou odměněny knižními dary. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2016 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné a kulturním programem pro veřejnost.