Připravuje Vojtěch Němec

Literární soutěž Františka Halase 2016

Básnická soutěž určená mladým autorům od 15 do 29 let.

Původní, dosud nepublikované verše psané na stroji či počítači (max. 10 básní) zašlete ve třech vyhotoveních poštou nebo e-mailem (zásilku viditelně označte heslem „HALAS 2016“). Autor uvede jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu.

Pořadatelem je město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštátu.

Texty zasílejte na:

  • Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72, Kunštát
  • e-mail: lsfh@centrum.cz